03-04-2018 Aanpassing SSL ciphers dinsdag

Op 20 maart hebben we een aanpassing gedaan aan onze centraal gemanagede apache webservers (origineel bericht). Dinsdag 3 april tussen 9.00 en 18.00 gaan we een aanpassing doen aan de gebruikte encryptiemethodes (ciphers) van de overige webservers, zoals nginx en HAProxy. Methodes waar recentelijk onveiligheden in ontdekt zijn zullen niet langer worden toegestaan. Dit zal gelden voor alle sites met SSL certificaten.

Recente browsers zullen na de aanpassing geen problemen ondervinden. Mochten er zich toch problemen voordoen na deze aanpassing, laat het ons even weten op support@site4u.nl.

________________________

Adjustment SSL ciphers tuesday april 3rd 2018

March 20th we changed settings on our centrally managed apache web servers (original message). Tuesday april 3rd between 9.00 and 18.00 we will adjust the encryption methods (ciphers) used by other web servers like nginx and HAproxy. Methods where insecurities have recently been discovered will no longer be allowed. This will apply to all sites with SSL certificates.

Recent browsers will not experience any problems after the upgrade. Should problems arise after this adjustment, please let us know at support@site4u.nl.

29-03-2018 Netwerkonderhoud Ede

Donderdagnacht 29 maart tussen 00:00 en 06:00 wordt er door BIT onderhoud gedaan aan het netwerk in Ede. Hierbij kunnen zich enkele korte onderbrekingen voordoen in de bereikbaarheid van servers. Dit onderhoud is naar aanleiding van de storing op 14 maart. Meer informatie is te vinden op https://www.bit.nl/news/1808/92/Netwerk-onderhoud.

Vragen naar aanleiding van dit bericht kunnen gesteld worden aan support@site4u.nl.

________________________

Network maintenance  Ede march 29th

In the night of thursday, march 29th between 00:00 and 06:00 BIT will perform maintenance on the network in Ede. Some short interruptions of the connectivity of our servers may occur. The reason of the maintenance is the outage of march 14th. More information can be found on: https://www.bit.nl/news/1809/90/Network-maintenance.

Questions? Send them to support@site4u.nl.

20-03-2018 Aanpassing SSL ciphers Apache

Dinsdag 20 maart tussen 9.30 en 13.00 gaan we een aanpassing doen aan de gebruikte encryptiemethodes (ciphers) van onze apache webservers. Methodes waar recentelijk onveiligheden in ontdekt zijn zullen niet langer worden toegestaan. Dit zal gelden voor alle sites met SSL certificaten.

Recente browsers zullen na de aanpassing geen problemen ondervinden. Mochten er zich toch problemen voordoen na deze aanpassing, laat het ons even weten op support@site4u.nl.

________________________

Adaptation SSL ciphers Apache Tuesday 20th MARCH 2018
On Tuesday 20th March between 9.30 and 13.00 we will make an adjustment to the encryption methods (ciphers) used by our apache web servers. Methods where recently insecurities have been discovered will no longer be allowed. This will apply to all sites with SSL certificates.

Recent browsers will not experience any problems after the upgrade. Should problems arise after this adjustment, please let us know at support@site4u.nl.

14-03-2018 Storing datacenter Ede

14 maart 2018 rond 15:23 was er een storing in ons datacenter in Ede.Kort daarna kwamen diensten weer terug.

Meer informatie bij onze provider op: https://www.bit.nl/news/1796/93/Netwerkstoring