20-03-2018 Aanpassing SSL ciphers Apache

Dinsdag 20 maart tussen 9.30 en 13.00 gaan we een aanpassing doen aan de gebruikte encryptiemethodes (ciphers) van onze apache webservers. Methodes waar recentelijk onveiligheden in ontdekt zijn zullen niet langer worden toegestaan. Dit zal gelden voor alle sites met SSL certificaten.

Recente browsers zullen na de aanpassing geen problemen ondervinden. Mochten er zich toch problemen voordoen na deze aanpassing, laat het ons even weten op support@site4u.nl.

________________________

Adaptation SSL ciphers Apache Tuesday 20th MARCH 2018
On Tuesday 20th March between 9.30 and 13.00 we will make an adjustment to the encryption methods (ciphers) used by our apache web servers. Methods where recently insecurities have been discovered will no longer be allowed. This will apply to all sites with SSL certificates.

Recent browsers will not experience any problems after the upgrade. Should problems arise after this adjustment, please let us know at support@site4u.nl.