03-04-2018 Aanpassing SSL ciphers dinsdag

Op 20 maart hebben we een aanpassing gedaan aan onze centraal gemanagede apache webservers (origineel bericht). Dinsdag 3 april tussen 9.00 en 18.00 gaan we een aanpassing doen aan de gebruikte encryptiemethodes (ciphers) van de overige webservers, zoals nginx en HAProxy. Methodes waar recentelijk onveiligheden in ontdekt zijn zullen niet langer worden toegestaan. Dit zal gelden voor alle sites met SSL certificaten.

Recente browsers zullen na de aanpassing geen problemen ondervinden. Mochten er zich toch problemen voordoen na deze aanpassing, laat het ons even weten op support@site4u.nl.

________________________

Adjustment SSL ciphers tuesday april 3rd 2018

March 20th we changed settings on our centrally managed apache web servers (original message). Tuesday april 3rd between 9.00 and 18.00 we will adjust the encryption methods (ciphers) used by other web servers like nginx and HAproxy. Methods where insecurities have recently been discovered will no longer be allowed. This will apply to all sites with SSL certificates.

Recent browsers will not experience any problems after the upgrade. Should problems arise after this adjustment, please let us know at support@site4u.nl.