14-05-2018 Vervanging / replacement *.site4u.nl wildcard certificate

Op maandag 14 mei (eerder foutief aangekondigd als dinsdag 14 mei) gaan we ons *.site4u.nl wildcard certificaat vervangen. Dit certificaat wordt op verschillende plekken gebruikt, onder meer op:

  • Onze shared mail
  • De webinterface van onze VPN server
  • Phpmyadmin pagina’s op dedicated servers

Vooral bij de mailserver en VPN server kan het voorkomen dat er na de vervanging problemen met verbinden zijn. Op de mailserver is het een kwestie van het nieuwe certificaat accepteren. Op de VPN server kun je bij problemen het beste de client deinstalleren en opnieuw installeren. Voor instructies, zie http://helpdesk.site4u.nl/display/helpdesk/VPN+toegang

Mocht je er niet uitkomen of heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of telefonisch met 085 – 30 30 999.

________________________

Monday may 14th (earlier incorrectly announced as Tuesday may 14th) we will replace our *.site4u.nl wildcard certificate. This certificate is being used for several services, among which are:

  • Our shared mail
  • The webinterface of our VPN server
  • Phpmyadmin pages on dedicated servers

Especially for the mail- and VPN servers problems may arise. For shared mail it is usually enough to accept the new certificate. For the VPN server it might be neccesary to de- and reinstall the VPN client, which can be downloaded on https://vpn.site4u.nl:943/?src=connect.

If you have additional questions, please contact support@site4u.nl or call 085 – 30 30 999.