27-05-2018 Update mySite4U 3.2

Zondag 27 mei 2018 tussen 20:00 en 22:00 uur zullen we mySite4u bijwerken naar versie 3.2. Tijdens dit onderhoud zal mySite4U enkele minuten niet bereikbaar zijn.

Versie 3.2 is een onderhoud release, er zijn een aantal aanpassingen gedaan aan de modules E-mail en Apparatuur. Overige aanpassingen zijn minder zichtbaar voor eindgebruikers.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.


Sunday May 27th 2018 between 20:00 and 22:00 hr mySite4U will be updated to version 3.2. During this maintenance window mySite4U service will be interrupted for some minutes.

Version 3.2 is a maintenance release. Mail and Equipment modules have been improved. Other modification will be less visible for endusers.

For additional questions, please contact support@site4u.nl or call 085 – 30 30 999.