16-07-2018 Problemen service herstart na windows update / Problems services restart after windows update [update]

update: 21 juli 2018

Microsoft heeft fixes/patches uitgebracht voor verschillende OS-en en beschikbaar gesteld.
Deze kunnen handmatig geinstalleerd worden.

De patches worden ook beschikbaar gesteld in het automatische update proces.
Servers zullen zelf zien wanneer de patches uitgevoerd moeten worden, en deze eventueel in het reguliere Windows Update window uitvoeren (zondagavond).

Versneld (handmatig) uitvoeren van de patch is niet noodzakelijk en doet Site4U alleen op verzoek van de klant.

 

update: july 20 2018

Microsoft has released fixes/patches for the involved OS’s.

These can be installed manually.

These patches will also be made available in the automatic update process.

The servers will see when the patches have to be installed themselves, and if so, they will install them in our regular Windows Update window (sunday evennings)

Manually installing these patches is not in all cases necessary en Site4u will only do this when explicitly requested by the customer.