Helaas is door onderhouds werkzaamheden van onze leverancier het internet op ons kantoor uitgevallen. Momenteel werken wij via een andere lijn, maar helaas zijn wij telefonisch niet bereikbaar.

Als je ons wilt bereiken neem dan contact op via de mail:  support@site4u.nl . Laat je telefoon nummer achter en we bellen je zo snel mogelijk terug.
Is je vraag dringend zet dan “dringend” in de titel van je mailtje.

[Update 9:40]

Momenteel werkt alles weer naar behoren, de leverancier heeft echter aangekondigd dat dergelijke storingen tot 5 september voor kunnen blijven komen.

________________________

Unfortunately, due to the maintenance work of our supplier, the internet has failed at our office. Currently we work via a different line, but unfortunately we are not available by phone.

If you want to contact us, please contact us via email: support@site4u.nl. Leave your phone number and we will call you back as soon as possible.
Is your question urgently put “urgent” in the title of your e-mail.

[Update 9:40]

At the moment everything is working properly again, but the supplier has announced that such disturbances can continue until 5 September.