Spoed onderhoud mail platform 15-11-2018

Wegens een fout in de beveiligde verbindingen voor IMAP en POP services op ons shared mailplatform, voeren we per direct een spoed update uit.
Klanten zullen hier vrijwel niets van merken. Bestaande verbindingen worden afgesloten, maar e-mail programma’s maken automatisch opnieuw verbinding waardoor wij niet verwachten dat er hinder zal worden ondervonden.
Mail kan tijdens dit onderhoud vertraagd worden afgeleverd, er zal geen mail kwijtraken.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

[Update 15:04]
De update is weer teruggedraaid wegens ongewenste neven-effecten.
Er wordt naar een andere oplossing gezocht.

________________________

Emergency maintenance mail platform 15-11-2018

Due to an error in the secure connections for IMAP and POP services on our shared mail platform, we are carrying out an urgent update.
Customers will hardly notice this. Existing connections are closed, but e-mail programs automatically reconnect, which means we do not expect any inconvenience.
Mail may be delivered delayed during this maintenance, no mail will be lost.

If you have additional questions, please contact support@site4u.nl or call 085 – 30 30 999.

[Update 15:04]
The update has been reversed due to unwanted side effects.
We are looking for another solution.