Netwerkstoring Zwitserland / Network outage Switserland

Op dit moment (16-02-2019 01:45) is er een storing aan ons netwerk in Zwitserland. Een aantal klantmachines zullen hier ook hinder van ondervinden. De oorzaak wordt nog onderzocht.

At this moment (16-02-2019 01:45) we face a network outage in our network in Switserland. Some customer machines are affected. We are investigating the cause.

Updates zullen hier geplaatst worden / Updates will be posted here.

Update 04:27 : Het netwerk is weer volledig operationaal, de reden van de storing zal op een later tijdstip hier gemeld worden.

Update 04:27 : The network is fully operational again, the cause of the outage will be explained later on this page.

[update] Performance problemen VMWare Ede 14-02-2019

Momenteel zijn er performance problemen met ons VMWare cluster Ede.
Update: Performance problemen zijn opgelost.
Problemen traden tussen volgende momenten op:
14:50 – 15:50

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

Currently we are experiencing performance issues on our VMWare cluster Ede
Update: Performance are resolved. 
Issues occured between the following moments:
14:50 – 15:50

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call +31 – 85 – 30 30 999.

Verminderde / reduced redundancy VMware Haarlem 14-2-2019

Momenteel hebben we te maken met een probleem op ons VMware platform in Haarlem. Het vermoeden bestaat dat het probleem op 1 ESXi host gelokaliseerd is. Deze is dan ook tijdelijk uit productie genomen. Hierdoor draaien we momenteel met verminderde redundancy, maar we zouden nog steeds een probleem op een van de andere hosts moeten kunnen opvangen.

We werken samen met onze leverancier hard om het probleem op te lossen.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

______________________________

Currently we are experiencing a problem on our VMware platform in Haarlem. We suspect that the problem is localized on 1 of the ESXi hosts. Therefore this host has been taken out of production for now. Because of this, we are running with reduced redundancy, but we should still be able to continue services in event of another host failing.

We are working hard with our supplier to resolve this issue.

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call +31 – 85 – 30 30 999.

Vaste onderhoudsvensters

Vaste onderhoudsvensters Windows servers:
Zondag tussen 23:00 en maandag 01:00 uur worden de updates geautomatiseerd doorgevoerd.
Grote updates zijn altijd de eerste zondag na patch Tuesday van Microsoft (2e dinsdag vd maand).

Vaste onderhoudsvensters Linux servers:
Elke eerste woensdag van de maand tussen 23:00 uur en donderdag 01:00 uur worden updates geautomatiseerd doorgevoerd.

Tijdens updates is er een syteembeheerder standby om eventuele problemen te verhelpen.

______________________________

Regular maintenance windows

Regular maintenance windows Windows servers:
The updates will be implemented automatically between 23:00 and Monday 01:00 hrs.
Big updates are always the first Sunday after Microsoft’s Tuesday Patch (2nd Tuesday of the month).

Regular maintenance windows Linux servers:
Every first Wednesday of the month between 23:00 hours and Thursday 01:00 hours, updates are implemented automatically.

During updates there is a system administrator standby to correct any problems.

Spoedonderhoud / emergency maintenance Storage Ede 13-02-2019

Woensdag 13-02-2019 tussen 9:00 en 18:00 zal er spoedonderhoud plaatsvinden aan ons storage in Ede. Hierbij wordt een controller vervangen. We verwachten hierbij geen impact op onze diensten.

Update 13-02-2019: 17:00 uur : Onderhoud is succesvol afgesloten

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

______________________________

Wednesday 13-02-2019 between 9:00 and 18:00 we will perform emergency maintenance on our storage in Ede. We are going to replace a controller. We do not expect impact on our services.

Update 13-02-2019: 17:00 h : The maintenance has been successful.

If you have questions regarding this announcement, please contact support@site4u.nl or call +31 – 85 – 30 30 999.

Onderhoud / Maintenance DNS Servers 12-02-2019

Op dinsdag 12 februari, om 14:00 zullen wij wederom onderhoud plegen op onze DNS servers. Wij verwachten geen onderbrekingen in de dienstverlening.

[UPDATE] 12-02-2019 17:00

Het onderhoud is succesvol afgerond.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

______________________________

On Tuesday februari 12, at 14:00 we will again perform maintenance on our DNS servers. We expect no interruptions to our services.

[UPDATE] 12-02-2019 17:00

The maintenance has been successful.

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call +31 – 85 – 30 30 999.

[update] Onderhoud / maintenance VMware Ede 14+15 feb 2019

Donderdag 14 en vrijdag 15 februari tussen 9:30 en 17:30 gaan we onze VMware omgeving in Ede voorzien van de laatste patches. VMs zullen zonder onderbreking door blijven draaien.

Klanten die een login hebben op de vCenter omgeving moeten rekening houden met een 5-10 minuten onderbreking ’s ochtends de 14e.

Update 15-2 10:35. Wegens (hardware)problemen gisteren en zojuist weer hebben we besloten om het onderhoud af te breken tot dit opgelost is.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.


Thursday February 14th and Friday 15th between 9:30 and 17:30 we will apply the latest patches on our VMware environment in Ede. VMs will continue to run without interruption.

Customers with a login to the vCenter environment have to take in to account that this will be unavailable for 5-10 minutes in the morning of the 14th.

Update 15-2 10:35. Due to (hardware) problems yesterday and this morning we will put the maintenance on hold until the issues are resolved.

If you have additional questions, please contact support@site4u.nl or call 085 – 30 30 999.

Onderhoud / maintenance VMware Haarlem 13-2-2019

Woensdag 13 februari tussen 9:30 en 17:30 gaan we onze VMware omgeving in Haarlem voorzien van de laatste patches. VMs zullen zonder onderbreking door blijven draaien.

Klanten die een login hebben op de vCenter omgeving moeten rekening houden met een 5-10 minuten onderbreking ’s ochtends.

Update: Onderhoud succesvol afgerond.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.


Wednesday February 13th between 9:30 and 17:30 we will apply the latest patches on our VMware environment in Haarlem. VMs will continue to run without interruption.

Customers with a login to the vCenter environment have to take in to account that this will be unavailable for 5-10 minutes in the morning.

Update: maintenance completed successfully

If you have additional questions, please contact support@site4u.nl or call 085 – 30 30 999.

[update] Onderhoud / maintenance VMware Zürich 12-2-2019

Dinsdag 12 februari tussen 9:30 en 17:30 gaan we onze VMware omgeving in Zürich voorzien van de laatste patches. VMs zullen zonder onderbreking door blijven draaien.

Update 17:30. Het loopt iets uit. Naar schatting is het voor 18:00 klaar.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.


On Tuesday February 12th between 9:30 and 17:30 we will apply the latest patches on our VMware environment in Zürich. VMs will continue to run without interruption.

Update 17:30. It takes a little longer than expected. We expect to be finished before 18:00.

If you have additional questions, please contact support@site4u.nl or call 085 – 30 30 999.

Onderbreking/interruption DNS services 05-02-2019

Door onderhoud aan de DNS servers is er tussen 14:10 en 14:35 een onderbreking geweest in de DNS service van een aantal domeinen. Hierdoor kan het zijn dat een domein tijdelijk niet bereikbaar was.
De update is teruggedraaid en zal later opnieuw worden ingepland.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

______________________________

Due to maintenance on the DNS servers, there was a disturbance in the DNS service of some domains between 14:10 and 14:35. As a result, some domains may have been temporarily unavailable.
The update has been rolled back and will be scheduled again later.

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call +31 – 85 – 30 30 999.