13-02-2019 Onderhoud / maintenance VMware Haarlem

Woensdag 13 februari tussen 9:30 en 17:30 gaan we onze VMware omgeving in Haarlem voorzien van de laatste patches. VMs zullen zonder onderbreking door blijven draaien.

Klanten die een login hebben op de vCenter omgeving moeten rekening houden met een 5-10 minuten onderbreking ’s ochtends.

Update: Onderhoud succesvol afgerond.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.


Wednesday February 13th between 9:30 and 17:30 we will apply the latest patches on our VMware environment in Haarlem. VMs will continue to run without interruption.

Customers with a login to the vCenter environment have to take in to account that this will be unavailable for 5-10 minutes in the morning.

Update: maintenance completed successfully

If you have additional questions, please contact support@site4u.nl or call 085 – 30 30 999.