13-02-2019 Onderhoud / maintenance VMware Haarlem

Woensdag 13 februari tussen 9:30 en 17:30 gaan we onze VMware omgeving in Haarlem voorzien van de laatste patches. VMs zullen zonder onderbreking door blijven draaien.

Klanten die een login hebben op de vCenter omgeving moeten rekening houden met een 5-10 minuten onderbreking ’s ochtends.

Update: Onderhoud succesvol afgerond.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.


Wednesday February 13th between 9:30 and 17:30 we will apply the latest patches on our VMware environment in Haarlem. VMs will continue to run without interruption.

Customers with a login to the vCenter environment have to take in to account that this will be unavailable for 5-10 minutes in the morning.

Update: maintenance completed successfully

If you have additional questions, please contact support@site4u.nl or call 085 – 30 30 999.

12-02-2019 Onderhoud / maintenance VMware Zürich [UPDATE]

Dinsdag 12 februari tussen 9:30 en 17:30 gaan we onze VMware omgeving in Zürich voorzien van de laatste patches. VMs zullen zonder onderbreking door blijven draaien.

Update 17:30. Het loopt iets uit. Naar schatting is het voor 18:00 klaar.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.


On Tuesday February 12th between 9:30 and 17:30 we will apply the latest patches on our VMware environment in Zürich. VMs will continue to run without interruption.

Update 17:30. It takes a little longer than expected. We expect to be finished before 18:00.

If you have additional questions, please contact support@site4u.nl or call 085 – 30 30 999.

05-02-2019 Onderbreking/interruption DNS services

Door onderhoud aan de DNS servers is er tussen 14:10 en 14:35 een onderbreking geweest in de DNS service van een aantal domeinen. Hierdoor kan het zijn dat een domein tijdelijk niet bereikbaar was.
De update is teruggedraaid en zal later opnieuw worden ingepland.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

______________________________

Due to maintenance on the DNS servers, there was a disturbance in the DNS service of some domains between 14:10 and 14:35. As a result, some domains may have been temporarily unavailable.
The update has been rolled back and will be scheduled again later.

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call +31 – 85 – 30 30 999.

05-02-2019 Onderhoud / Maintenance DNS Servers [UPDATE]

Op dinsdag 5 februari, om 14:00 zullen wij onderhoud plegen op onze DNS servers. Wij verwachten geen onderbrekingen in de dienstverlening.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

UPDATE

Helaas is er toch tussen 14:10 en 14:35 een onderbreking geweest in de DNS service van een aantal domeinen. Hierdoor kan het zijn dat een domein tijdelijk niet bereikbaar was.
De update is teruggedraaid en zal later opnieuw worden ingepland.

______________________________

On Tuesday februari 5, at 14:00 we will do maintenance on our DNS servers. We expect no interruptions to our services.

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call +31 – 85 – 30 30 999.

UPDATE

Unfortunately there was a disturbance in the DNS service of some domains between 14:10 and 14:35. As a result, some domains may have been temporarily unavailable.
The update has been rolled back and will be scheduled again later.