09-03-2019 Netwerkstoring / Network outage Ede [UPDATE]

Om 09:59 op zaterdag 09-03-2019 is er een storing in ons netwerk in Ede opgetreden. De oorzaak lijkt bij de leverancier te liggen. Die is de toedracht dan ook aan het onderzoeken.

Je kunt de status volgen op https://www.bit.org/status/

[update]: Het incident is opgelost.
Reguliere operationele wijzigingen aan het netwerk hebben een incident op een switch veroorzaakt. Een aantal virtual machines van klanten, shared services en BIT intern gebruikte infra hebben hier overlast van ondervonden. Deze diensten waren niet of gedeeltelijk onbeschikbaar voor de duur van 15 minuten. Nader onderzoek wordt verricht om te achterhalen waarom een beperkt incident op een switch problemen voor deze diensten heeft veroorzaakt.
_______________________________________________________________

At 09:59AM on saturday march 09 2019 an outage occured in our network in Ede. The cause seems to be on our suppliers end. They are investigating the cause.

You can follow the progression at https://www.bit.org/status/

[update]: The incident has been resolved.
Regular operational changes to the network caused a minor incident on one of the switches. This caused disruptions for a small number of virtual machines of customers, shared services and some BIT internally used infra. These services were unavailable or partly unavailable for a duration of approximately 15 minutes. Further investigation will be performed to find out why a minor incident caused problems for some other services.