26-04-2019 01:00-02:00 Migratie/migration Juniper firewalls [UPDATE]

De nacht van 25-04 naar 26-04 01:00 verhuizen wij het internetverkeer van onze Juniper firewalls naar de nieuwe Fortigate firewalls.

Dit heeft in de nacht als gevolg dat de verbinding wordt onderbroken. Dit kan overdag leiden tot verstoringen van enkele diensten.

Update: Migratie is goed verlopen. Om 01:01 vannacht zijn alle standaard diensten weer hersteld. VPN tunnels en verbindingen naar externe servers zijn ook hersteld.

Update: 08:00 Met VPN tunnels zijn er nog kleine issues. Dit wordt onderzocht.

Update: 10.00 De VPN tunnels werken weer.
De migratie is succesvol afgerond.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

In the night of 25-04 to 26-04 01:00 we are migrating internettraffic from our Juniper firewalls to the new Fortigate firewalls.

This will cause an interruption in internettraffic. This may hinder traffic to some services during the day.

Update: Migration completed succesfully. Standard services were immediately restored on 01:01. VPN tunnels and connections to external servers are also restored.

Update: 08:00 There are still minor issues with VPN tunnels. This is being investigated.

Update: 10.00 The VPN tunnels are working again.
The migration has been successfully completed.

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call +31 – 85 – 30 30 999.

11-04-2019 09:00-10:30 Onderhoud netwerk/vmware Ede

A.s Donderdag (11-04 09:00) doen wij enkele optimalisaties op ons netwerk in Ede. We verwachten geen beschikbaarheidsgevolgen. 

On Thursday (11-04 09:00) we are optimizing our network in Ede. There should not be any availability issues.

4-4-2019 Onderbreking/interruption netwerk Ede

Vanochtend 4 april 2019 hebben we tijdens gepland onderhoud op een deel van ons netwerk een firewall failover moeten uitvoeren waarbij rond 7.46-7.53 de rest van ons netwerk in Ede hinder heeft ondervonden.


Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

This morning April 4th, during planned maintenance on a part of our network, we were forced to do a firewall failover. During this failover, the rest of our network in Ede was interrupted between 7.46-7.53 am.

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call +31 – 85 – 30 30 999.

05-04-2019 09:00-09:45 Onderhoud netwerk/vmware Ede [UPDATE]

A.s vrijdag (05-04 09:00) doen wij enkele optimalisaties op ons netwerk in Ede. We verwachten geen beschikbaarheidsgevolgen.

Update: onderhoudswerkzaamheden op tijd afgerond.

On Friday (05-04 09:00) we are optimizing our network in Ede. There should not be any availability issues.

Update: Maintenance completed.

[Update] 04-04-2019 07:00-07:30 migratie colo locatie nieuwe firewalls

A.s. Donderdag tussen 07:00 en 07:30 worden de adressen 78.31.117.1 t/m 78.31.117.126 verhuisd naar onze nieuwe firewalls.

Klanten met servers in dit netwerk zijn afzonderlijk geïnformeerd.

[UPDATE] Helaas hebben we rond 8:00 een rollback moeten doen, omdat verbindingen tussen ons oude en nieuwe netwerk niet functioneerden. De verbinding met de buitenwereld is +- 5 minuten onderbroken geweest.

Thursday between 7 am and 7.30 am, the addresses 78.31.117.1 – 78.31.117.126 will be migrated to our new firewalls.

Customers in this address space are informed.

[UPDATE] Unfortunately we had to rollback the change around 8 am, since the connection between our old and new networks did not function properly. During the rollback we had some downtime of +- 5 minutes.