24-06-2019 Korte onderbreking netwerk Ede (NL) / Short interruption network Ede (NL)

op 24-06-2019, tussen 12:07 en 12:09 was er een korte onderbreking in het netwerk van Bit. De oorzaak wordt achterhaald door de leverancier. Updates zullen hier geplaatst worden en op https://www.bit.nl/nl/over-bit/incidenten

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.


On 24-06-2019, between 12:07 and 12:09 there was a short interruption in the network of Bit (NL). The cause is being investigated by our supplier. Updates will be posted here and on https://www.bit.nl/nl/over-bit/incidenten

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.

24-06-2019 Mail storing support / Outage support mail [UPDATE]

Vanwege een storing ontvangen we tijdelijk geen e-mail op het domein site4u.nl. Dit betekent ook dat mails die naar support@site4u.nl worden gestuurd op dit moment niet door ons worden ontvangen. Voor dringende zaken adviseren wij om ons te bellen op ons hieronder vermelde telefoonnummer.

11.00 De storing is opgelost.
Mocht je geen ticketnummer terug hebben ontvangen in antwoord op je mail naar support adviseren wij om de mail nogmaals te versturen.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.


Due to an outage we are temporarily not receiving any email on the site4u.nl domain. This also means that mails sent to support@site4u.nl are not received by us at the moment. For urgent matters we advice to call us at our support phone number mentioned below.

11.00 The malfunction has been resolved.
In case you have not received a ticket number in response to your mail to support, we advise you to send the mail again.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.

20-06-2019 Onderhoud / maintenance servers vmware platform Ede

Donderdag 20/06/2019 09:00 – 17:00 vind er onderhoud plaats op onze ESXi servers in Ede. Deze werkzaamheden vinden plaats om de migratie naar ons nieuwe platform in gang te kunnen zetten.

Wij verwachten geen storingen in onze dienstverlening.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

Thursday 20/06/2019 9am – 5pm maintenance will be scheduled for our ESXi servers in Ede. This will make migration to our new platform possible.

We do not expect any disruption in our services.

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call 085 – 30 30 999.

11-06-2019 Netwerk storing / Network autage Zurich [UPDATE]

Monitoring – After a fire incident (18:43 CEST) power on *one* feed at the GLB2 site was lost. Customers which with devices connected to both power-feeds were unaffacted by this issue, but could monitor power-errors beeing generated their equipment.

In the mean time (19:32 CEST) power has been restored to the failed feed and is temporarily provided by generators.
https://nexellentag.statuspage.io/

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.


Monitoring – After a fire incident (18:43 CEST) power on *one* feed at the GLB2 site was lost. Customers which with devices connected to both power-feeds were unaffacted by this issue, but could monitor power-errors beeing generated their equipment.

In the mean time (19:32 CEST) power has been restored to the failed feed and is temporarily provided by generators.
https://nexellentag.statuspage.io/

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.

03-06-2019 Onderbreking/interruption network Zürich [UPDATE]

Sinds 10:48 is er een storing op het netwerk in Zwitserland. Het probleem ligt bij het datacenter. Onze leverancier is hiervan op de hoogte en onderneemt zsm actie. Updates worden op deze pagina geplaatst.

[Update] Rond 11:04 reageerden een aantal services weer, maar er zijn nog steeds problemen. We zijn aan het uitzoeken wat er precies misgaat.

Rond 11:13 was alles weer te bereiken.

________________________

Since 10:48 am we are experiencing issues on our network in Switzerland. The problem lies at the datacenter. Our provider is aware of the problem and is going to take action asap. We will place updates on this page.

[Update] Around 11:04 am some services were available again, but there are still problems. We are in the process of finding out what exactly.

Around 11:13 everything was available again.