01-10-2019 ONDERHOUD / MAINTENANCE FIREWALLS EDE

Dinsdag 01/10/2019 22:00 – 22:30 vind er onderhoud plaats op onze firewalls in Ede. Bestaande SSL-VPN sessies worden verbroken.

Wij verwachten verder geen storingen in onze dienstverlening.

[UPDATE]Werkzaamheden afgerond. Het heeft een korte 10s onderbreking veroorzaakt in enkele edges van ons nieuwe NSX platform. Oorzaak zit hem in foutieve “alive-check”. Dit wordt zo spoedig mogelijk verholpen.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

Teusday 01/10/2019 22:00 – 22:30 maintenance is scheduled for our firewalls in Ede. Connected SSL-VPN sessions will be terminated. 

We do not expect other disruptions in our services. 

[Update]Maintenance completed. However it did cause an 10s outage in one of our edges. Problem occured in the “alive-check”. This problem will be fixed as soon as possible. 

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call 085 – 30 30 999.

27-09-2019 Netwerk storing / Network outage Zurich [UPDATE]

22:12 Korte onderbreking (3 min) netwerk Zurich. We onderzoeken nog wat het probleem is geweest.

Update: Dit was het gevolg van onderhoud waar wij helaas geen bericht van hadden gekregen.
Zie https://nexellentag.statuspage.io/incidents/44fdd9hbmk56

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

10:12PM Short disruption (3 min) network Zurich. We are still investigating the cause.

Update: Update: This was due to maintenance of which we unfortunately had not received a message.
See https://nexellentag.statuspage.io/incidents/44fdd9hbmk56

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call +3185 – 30 30 999.

27-09-2019 storing PowerDNS en Zabbix EDE

Tussen 07:29 en 07:45 was er een korte storing met 1 van onze DNS servers en monitoring service (zabbix). Dit had verder geen gevolgen voor klantservers.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

Between 7:29am and 7:45am there was an interruption in one of our DNS servers and monitoring service (zabbix). No impact for our customer servers

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call +3185 – 30 30 999.

26-09-2019 storing MySite4U [UPDATE]

Sinds vanmorgen 10.00 is MySite4U slecht bereikbaar. Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van deze storing.

[Update] 10.56:
Het configuratie probleem is opgelost: MySite4U is weer volledig bereikbaar.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.


MySite4U has been difficult to reach since 10.00 this morning. Research is being done into the cause of this malfunction.

[Update] 10.56:
The configuration problem has been solved: MySite4U is fully accessible again.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.

19-09-2019 ONDERHOUD / MAINTENANCE MONITORING EDE

Donderdag 19/09/2019 16:00 – 17:00 vind er onderhoud plaats op onze monitoring in Ede. Mogelijk hebben wij enkele minuten geen gegevens van ons platform.

Wij verwachten verder geen storingen in onze dienstverlening.
[UPDATE 16:50] Werkzaamheden lopen iets uit.
[UPDATE 17:20] Werkzaamheden succesvol afgerond

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

Thursday 19/09/2019 4pm – 5pm maintenance will be scheduled on our monitoring in Ede. We may mis several minutes information about our platform.

We do not expect any disruption in other services.

[UPDATE] Due to some difficulties we need an extra half hour.
[UPDATE 17:20] work completed successfully

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call 085 – 30 30 999.