01-10-2019 ONDERHOUD / MAINTENANCE FIREWALLS EDE

Dinsdag 01/10/2019 22:00 – 22:30 vind er onderhoud plaats op onze firewalls in Ede. Bestaande SSL-VPN sessies worden verbroken.

Wij verwachten verder geen storingen in onze dienstverlening.

[UPDATE]Werkzaamheden afgerond. Het heeft een korte 10s onderbreking veroorzaakt in enkele edges van ons nieuwe NSX platform. Oorzaak zit hem in foutieve “alive-check”. Dit wordt zo spoedig mogelijk verholpen.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

Teusday 01/10/2019 22:00 – 22:30 maintenance is scheduled for our firewalls in Ede. Connected SSL-VPN sessions will be terminated. 

We do not expect other disruptions in our services. 

[Update]Maintenance completed. However it did cause an 10s outage in one of our edges. Problem occured in the “alive-check”. This problem will be fixed as soon as possible. 

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call 085 – 30 30 999.