06-11-2019 9:00-12:00 mogelijk telefonie uitval kantoor / possible telephone outage office

Woensdag 6 november 2019 tussen 9.00 en 12.00 uur wordt er door onze leverancier onderhoud uitgevoerd aan onze telefoon en internet verbinding. Mogelijk is het kantoor van Site4U hierdoor telefonisch tijdelijk minder goed bereikbaar.
Als verbinding krijgen lastig is wordt geadviseerd om het later nog eens te proberen of om te mailen naar support@site4u.nl.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.


Wednesday, November 6, 2019 between 9:00 AM and 12:00 PM, our supplier will perform maintenance on our telephone and internet connection. It is possible that the Site4U office is temporarily less accessible by telephone.
If it is difficult to call, it is advised to try again later or to mail to support@site4u.nl.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.