04-12-2019 Langer onderhoud verwacht voor vaste Linux updates shared hosting server/ Longer maintenance expected for regular Linux updates shared hosting server

Elke eerste woensdag van de maand tussen 23:00 uur en donderdag 01:00 uur worden Linux updates geautomatiseerd doorgevoerd.
Door extra uitgebreid onderhoud zal het onderhouds venster voor de shared hosting server van Site4U naar verwachting langer duren, tot mogelijk 03:00 uur.

Tijdens updates is er altijd een syteembeheerder standby om eventuele problemen te verhelpen.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

Every first Wednesday of the month between 23:00 and Thursday 01:00 Linux updates are made automatically.
Due to extra extensive maintenance, the maintenance window for the Site4U shared hosting server is expected to last longer, possibly up to 03:00.

During updates there is always a system administrator on standby to resolve any problems.

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call +31 85 – 30 30 999.

01-12-2019 22:25 Host crash Ede: Korte onderbreking / Short interruption

Korte onderbreking voor enkele klantservers door ESXi host crash in Ede. De server is tijdelijk uit ons cluster verwijderd. Virtuele machines op de gecrashte host zijn automatisch opnieuw opgestart op andere hosts.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

Short disruption for several customerservers due to ESXi host crash in Ede. The server has been temporarily removed from our cluster. Virtual machines on the crashed host have been automatically restarted on other hosts.

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call +31 85 – 30 30 999.

01-12-2019 storing PowerDNS

Er vond tussen 10:56 en 11:12 een DDoS plaats op onze PowerDNS servers, waardoor onze DNS servers onbereikbaar waren. Deze DDoS is inmiddels voorbij.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

Between 10:56 and 11:12 there was an interruption in our DNS servers. This was caused by an DDOS attack.

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call +31 – 85 – 30 30 999.