04-12-2019 Langer onderhoud verwacht voor vaste Linux updates shared hosting server/ Longer maintenance expected for regular Linux updates shared hosting server

Elke eerste woensdag van de maand tussen 23:00 uur en donderdag 01:00 uur worden Linux updates geautomatiseerd doorgevoerd.
Door extra uitgebreid onderhoud zal het onderhouds venster voor de shared hosting server van Site4U naar verwachting langer duren, tot mogelijk 03:00 uur.

Tijdens updates is er altijd een syteembeheerder standby om eventuele problemen te verhelpen.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.


Every first Wednesday of the month between 23:00 and Thursday 01:00 Linux updates are made automatically.
Due to extra extensive maintenance, the maintenance window for the Site4U shared hosting server is expected to last longer, possibly up to 03:00.

During updates there is always a system administrator on standby to resolve any problems.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.