18-12-2019 gedeeltelijke storing

00:30 Er lijkt een probleem te zijn met de firewalls in Ede waardoor sommige webservers niet goed werken. Alle klant VM’s zijn nog wel up.
Er wordt gezocht naar de oorzaak en updates worden hier geplaatst

04:00 Alles werkt weer. Er wordt met leverancier verder gezocht naar de oorzaak

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.00:30 There seems to be a problem with the firewalls in Ede, which means that some web servers are not working properly. All customer VMs are still up.
The cause is searched for and updates are posted here.

04:00 Everything is working properly again. The supplier is looking for the cause

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.