30-01-2020 14:00-17:30 onderhoud/maintenance VMWare platform Ede

Er worden extra ESXi hosts toegevoegd aan ons cluster. Wij verwachten geen onderbrekingen in onze dienstverlening.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

We will add extra ESXi hosts to our cluster. We do not expect any disruption in our services.

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call +31 85 – 30 30 999.

29-01-2020 23:00 Kort onderhoud OpenVPN klanten / Short maintenance OpenVPN customers

Op woensdag 29-01-2020, om 23:00 gaan wij de OpenVPN server voor klanten verplaatsen naar ons nieuwe platform. Dit zal de bestaande connecties verbreken, en de server zal een paar minuten niet bereikbaar zijn.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.


On wednesday 29-01-2020, at 23:00 we are moving the OpenVPN server for customers to our new platform. This will disconnect running VPN sessions, and the server will be unavailable for a few minutes.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.

31-01-2020 ONDERHOUD / MAINTENANCE NEXELLENT Zurich

Aankondiging onderhoud ISP Nexellent in Zwitserland. Tussen 18:00 en 21:00 start het onderhoud wat tot korte onderbrekingen kan leiden. Zie bericht.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

Announcement of maintenance ISP Nexellent in Switzerland. Between 06.00 pm and 09.00 pm short disruptions may occur.

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call +31 – 85 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

Message Nexellent:
Dear Sir or Madam,

Please consider the following important information!
We would like to inform you about the following emergency maintenance work.

Start maintenance: 2020-1-31 6.00 pm
End maintenance: 2020-1-31 9.00 pm

  • Expected down time: sshort interruptions during this time
  • Affected services: all collocation in the datacenter Zurich
  • Impact on the service: service interruption
  • Location of the maintenance: datacenter Zurich

Description of the work: Due to a malfunction of the management unit of one of our core switches, the switch must be restarted.

We apologise for any inconvenience this activity may cause and thank you for your understanding.

06-02-2019 ONDERHOUD / MAINTENANCE FIREWALLS EDE

Donderdag 06/02/2020 22:00 – 22:30 vind er onderhoud plaats op onze firewalls in Ede.

Wij verwachten een onderbreking van enkele seconden in onze dienstverlening. Bestaande SSL-VPN sessies worden verbroken.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

Thursday 06/02/2020 22:00 – 22:30 maintenance is scheduled for our firewalls in Ede.

We do expect several seconds of disruptions in our services.  Connected SSL-VPN sessions will be terminated. 

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call 085 – 30 30 999.

16-01-2020 Storing webinterface Spam Experts / Malfunction web interface Spam Experts [UPDATE]

12.10 Momenteel is de webinterface van Spam Experts niet bereikbaar vanwege een certificaat probleem. De leverancier onderzoekt het probleem.

Er kunnen tijdelijk geen nieuwe mailboxen aangemaakt worden.
Alle mail wordt gewoon verstuurd en ontvangen.

[Update]: 15:36 De webinterface van Spam Experts is weer operationeel.
Mailboxen kunnen weer beheerd worden.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.


12.10 The Spam Experts web interface is currently unavailable due to a certificate issue. The supplier is investigating the problem.

It is temporarily not possible to create new mailboxes.
All mail is sent and received.

[Update]: 15:36 The webinterface of Spam Experts is operational again.
Mailboxes can be managed again.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.

16-01-2020 23:00 Onderhoud VMWare NSX platform / Maintenance VMWare NSX platform

Op donderdagavond 16-01-2020, om 23u, gaan wij werkzaamheden aan de NSX laag op ons nieuwe VMWare platform uitvoeren. Het doel hiervan is definitief uitsluitsel over onze laatste storing aan de NSX Firewall te krijgen. Wij verwachten geen onderbreking van onze dienstverlening.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.


On thursday evening 16-01-2020, at 11PM, we are going to do maintenance on the NSX layer on our new VMWare platform. We are hoping to get a final analysis about our last outage on the NSX Firewall. We expect no interruption in our services

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.

08/01/2020 13:27 : Storing datacenter Zwitserland / Outage Data centre Switserland [UPDATE]

Er is een storing gaande bij ons datacenter in Zurich Zwitserland. Er wordt ter plekke aan een oplossing gewerkt. Updates zullen op deze sites geplaatst worden. Onze excuses voor het eventuele ongemak.

[Update]: Tussen 13:27 en 13:57 had ons datacentrum in Zwitserland te kampen met een nog nader te verklaren netwerkstoring. Updates zullen op de statuspagina van Nexellent geplaatst worden : https://nexellentag.statuspage.io/ .
Voor onze klanten werkt alles weer naar behoren.

[Update]: Vanwege het incident op woensdag 08.01.2020 zal Nexellent de aanbevelingen van de verkoper volgen en dringende maatregelen nemen om de voortdurende optimale werking van het netwerk te garanderen. Daarom is er spoedonderhoud ingepland.

Datum: dinsdag 14 januari 2020 22:30 uur tot woensdag 15 januari 00:30 uur

Vanwege de redundante netwerktopologie wordt verkeer omgeleid via andere paden en wordt slechts een minimale hoeveelheid korte onderbrekingen verwacht.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.


Currently, our datacentre in Zurich Switserland is having an outage. Engineers on site are working on a solution. Updates will be posted on this page. Our apologies for the inconvenience.

[Update]: Between 13:27 and 13:57 our datacentre in Switerland was experiencing a network outage, the reason is yet to be determined. Updates will be posted on the status page of Nexellent : https://nexellentag.statuspage.io/
For our customers everything is running as expected.

[Update]: Due to the incident on Wednesday, 08.01.2020, Nexcellent will follow the vendor’s recommendations and implement urgent measures to ensure the continued optimal operation of the network.
Therefore emergency maintenance is scheduled.

Date: Tuesday, 14th January 2020 10:30 pm until Wednesday, 15th January 00:30 am

Due to the redundant network topology, traffic will be re-routed via other paths and only a minimal amount of short interruptions is expected.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.

08-01-2020 Onderhoud netwerk / Maintenance network

Woensdag 8 januari 2020, tussen 19:30 en 21:30 vindt er onderhoud plaats aan onze hardware. Wij gaan nieuwe switches plaatsen, en een fysieke host verplaatsen naar het nieuwe cluster.
Wij verwachten geen onderbreking van onze diensten.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.


On wednesday, januari 8, between 19:30- and 21:30 we will be performing maintenance work on our hardware. We will be placing new switches, and move a physical host to our new cluster.

We expect no interruption in our services.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.