08/01/2020 13:27 : Storing datacenter Zwitserland / Outage Data centre Switserland [UPDATE]

Er is een storing gaande bij ons datacenter in Zurich Zwitserland. Er wordt ter plekke aan een oplossing gewerkt. Updates zullen op deze sites geplaatst worden. Onze excuses voor het eventuele ongemak.

[Update]: Tussen 13:27 en 13:57 had ons datacentrum in Zwitserland te kampen met een nog nader te verklaren netwerkstoring. Updates zullen op de statuspagina van Nexellent geplaatst worden : https://nexellentag.statuspage.io/ .
Voor onze klanten werkt alles weer naar behoren.

[Update]: Vanwege het incident op woensdag 08.01.2020 zal Nexellent de aanbevelingen van de verkoper volgen en dringende maatregelen nemen om de voortdurende optimale werking van het netwerk te garanderen. Daarom is er spoedonderhoud ingepland.

Datum: dinsdag 14 januari 2020 22:30 uur tot woensdag 15 januari 00:30 uur

Vanwege de redundante netwerktopologie wordt verkeer omgeleid via andere paden en wordt slechts een minimale hoeveelheid korte onderbrekingen verwacht.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.


Currently, our datacentre in Zurich Switserland is having an outage. Engineers on site are working on a solution. Updates will be posted on this page. Our apologies for the inconvenience.

[Update]: Between 13:27 and 13:57 our datacentre in Switerland was experiencing a network outage, the reason is yet to be determined. Updates will be posted on the status page of Nexellent : https://nexellentag.statuspage.io/
For our customers everything is running as expected.

[Update]: Due to the incident on Wednesday, 08.01.2020, Nexcellent will follow the vendor’s recommendations and implement urgent measures to ensure the continued optimal operation of the network.
Therefore emergency maintenance is scheduled.

Date: Tuesday, 14th January 2020 10:30 pm until Wednesday, 15th January 00:30 am

Due to the redundant network topology, traffic will be re-routed via other paths and only a minimal amount of short interruptions is expected.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.