16-01-2020 23:00 Onderhoud VMWare NSX platform / Maintenance VMWare NSX platform

Op donderdagavond 16-01-2020, om 23u, gaan wij werkzaamheden aan de NSX laag op ons nieuwe VMWare platform uitvoeren. Het doel hiervan is definitief uitsluitsel over onze laatste storing aan de NSX Firewall te krijgen. Wij verwachten geen onderbreking van onze dienstverlening.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.


On thursday evening 16-01-2020, at 11PM, we are going to do maintenance on the NSX layer on our new VMWare platform. We are hoping to get a final analysis about our last outage on the NSX Firewall. We expect no interruption in our services

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.