16-01-2020 Storing webinterface Spam Experts / Malfunction web interface Spam Experts [UPDATE]

12.10 Momenteel is de webinterface van Spam Experts niet bereikbaar vanwege een certificaat probleem. De leverancier onderzoekt het probleem.

Er kunnen tijdelijk geen nieuwe mailboxen aangemaakt worden.
Alle mail wordt gewoon verstuurd en ontvangen.

[Update]: 15:36 De webinterface van Spam Experts is weer operationeel.
Mailboxen kunnen weer beheerd worden.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.


12.10 The Spam Experts web interface is currently unavailable due to a certificate issue. The supplier is investigating the problem.

It is temporarily not possible to create new mailboxes.
All mail is sent and received.

[Update]: 15:36 The webinterface of Spam Experts is operational again.
Mailboxes can be managed again.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.