01-04-2020 Uitfaseren TLS1.0 en TSL1.1 / Discontinuing TLS1.0 and TLS1.1 [UPDATE]

Zoals reeds middels nieuwsbrieven en mailings aangekondigd zullen wij op woensdag 1 april gaan starten met het uitfaseren van TLS1.0 en 1.1 op al onze managed klantservers. Specifieke afspraken die gemaakt zijn met klanten zullen uiteraard nageleefd worden.

Updates zullen op deze pagina geplaatst worden.

[UPDATE 01-04-2020 16:20]

Alle door Puppet gemanagede Linux klantmachines met Apache zijn voorzien van de nieuwe TLS settings, evenals de Linux shared hosting machines.

Alle Windows 2012r2 (niet-SQL) klantmachines in het platform in Ede zijn voorzien van de nieuwe TLS settings. De wijzigingen zullen na de volgende reboot (dus normaal gesproken tijdens het volgende Windows Update weekend) actief worden.

De MSSQL machines zijn nog niet gedaan omdat een aantal eerst Service Pack Updates dienen te krijgen. Wanneer dit gebeurt wordt nog gecommuniceerd.

[UPDATE 02-04-202]

Alle managed Windows 2016/2019 klantmachines zijn voorzien van de nieuwe TLS settings. Ook hier geldt dat deze wijzigingen pas actief worden na de eerstvolgende reboot. Normaal gesproken gebeurt dat tijdens het volgende Windows Update window.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.


As we have announced through mailings and newsletters, we will start to discontinue TLS1.0 and TLS1.1 from wednesday april 1 on all our managed customer servers. Specific agreements with customers will ofcourse be honored.

Updates will be placed on this page.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.

[UPDATE 01-04-2020 16:20]

All Linux Apache webservers of our customers that are managed by puppet haven been updated to the new TLS settings. This has also been done for all our shared hosting linux servers.

All Windows 2012r2 (non-SQL) customer machines in our platform in Ede have been updated to the new TLS settings. The changes will go live after the next reboot (so in most cases at the next Windows Update window).

The MSSQL customer machines have not received the new TLS settings yet, because most of them first need the latest Service Pack Updates. We will communicate when this is going to happen.

[UPDATE 02-04-2020]

All managed Windows 2016/2019 customer machines have been updated with the new TLS settings. These changes will also go live after the next reboot (so in most cases at the next Windows Update window).

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.

27-03-2020 08:00 – 08:30 : Onderhoud/maintenance SQL Server MySite4u

Vrijdag 27 maart, tussen 08:00 en 08:30 gaan wij onderhoud plegen aan de MSSQL server tbv Mysite4u. Gedurende dit onderhoud zal MySite4u verminderd beschikbaar zijn.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.


On friday march 27, between 08:00 and 08:30 we are doing maintenance on the MSSQL server for MySite4u. During this window the MySite4u portal will have reduced availability.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.

25-03-2020 Storing netwerk Haarlem / Outage network Haarlem [UPDATE]

Tussen 13:34 en 13:40 waren er problemen op het netwerk in Haarlem. De exacte oorzaak hiervan wordt nog onderzocht. Updates zullen op deze pagina geplaatst worden.

[Update 27-3-2020]: Oorzaak was een ip-conflict veroorzaakt door klant

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.


Between 13:34 and 13:40 the network in Haarlem was experiencing issues. We are investigating the cause. This page will be updated when we have more information.

[Update 27-3-2020]: Cause was an ip conflict caused by customer

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.

24-03-2020 Onderhoud netwerk / Maintenance network EDE

Dinsdag 24 maart 2020, tussen 10:30 en 12:30 vindt er onderhoud plaats aan onze hardware. Enkele switches worden er bij geplaatst.

Wij verwachten geen onderbreking van onze diensten.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

On tuesday, 24th of march 2020, between 10.30am and 12.30pm we will be performing maintenance work on our hardware. We will add new switches to our platform.

We expect no interruption in our services.

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call +31 85 – 30 30 999.

20-03-2020 Onderhoud netwerk / Maintenance network EDE

Vrijdag 20 maart 2020, tussen 09:00 en 12:30 vindt er onderhoud plaats aan onze hardware. Enkele hosts worden toegevoegd aan ons platform.

Wij verwachten geen onderbreking van onze diensten.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

On friday, march 2020, between 09.00am and 12.30am we will be performing maintenance work on our hardware. We will add new hosts to our platform.

We expect no interruption in our services.

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call +31 85 – 30 30 999.

12-03-2020 Kortstondige DDoS

Er heeft een DDoS aanval op een server binnen ons netwerk plaatsgevonden. De aanval is zeer snel opgemerkt door het Datacenter die meteen actie hebben ondernomen.
De DDoS aanval is afgeslagen maar kan wel overlast in de vorm van verbroken verbindingen opgeleverd hebben voor klanten.
De overlast is opgelost doordat het verkeer naar de Nationale Anti-DDoS Wasstraat (NaWas) werd geleid. Het DDoS-verkeer dat gericht is op het netwerk wordt dan omgezet, waarna het verkeer transparant via de NaWas loopt. Deze “wast” het DDoS verkeer weg uit het legitieme verkeer en levert dit via een prive-verbinding af in het eigen netwerk van de ISP.
De dienst, of het nu een website is of mailverkeer, blijft functioneren en de gebruikers merken vrijwel niets. Degene die de DDoS uitvoert merkt het wel: zijn aanval mislukt namelijk.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.


A DDoS attack has occurred on a server within our network. The attack was noticed very quickly by the Data Center who took immediate action.
The DDoS attack has been repulsed, but may have caused nuisance for customers in the form of dropped connections.
The nuisance has been solved by directing traffic to the National Anti-DDoS Car Wash (NaWas). The DDoS traffic that is aimed at the network is then converted, after which the traffic flows transparently through the NaWas. This “washes” the DDoS traffic away from the legitimate traffic and delivers it via a private connection into the ISP’s own network.
The service, whether it is a website or e-mail traffic, continues to function and the users hardly notice anything. The person who carries out the DDoS will notice: his attack fails.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.