25-03-2020 Storing netwerk Haarlem / Outage network Haarlem [UPDATE]

Tussen 13:34 en 13:40 waren er problemen op het netwerk in Haarlem. De exacte oorzaak hiervan wordt nog onderzocht. Updates zullen op deze pagina geplaatst worden.

[Update 27-3-2020]: Oorzaak was een ip-conflict veroorzaakt door klant

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.


Between 13:34 and 13:40 the network in Haarlem was experiencing issues. We are investigating the cause. This page will be updated when we have more information.

[Update 27-3-2020]: Cause was an ip conflict caused by customer

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.