01-04-2020 Uitfaseren TLS1.0 en TSL1.1 / Discontinuing TLS1.0 and TLS1.1 [UPDATE]

Zoals reeds middels nieuwsbrieven en mailings aangekondigd zullen wij op woensdag 1 april gaan starten met het uitfaseren van TLS1.0 en 1.1 op al onze managed klantservers. Specifieke afspraken die gemaakt zijn met klanten zullen uiteraard nageleefd worden.

Updates zullen op deze pagina geplaatst worden.

[UPDATE 01-04-2020 16:20]

Alle door Puppet gemanagede Linux klantmachines met Apache zijn voorzien van de nieuwe TLS settings, evenals de Linux shared hosting machines.

Alle Windows 2012r2 (niet-SQL) klantmachines in het platform in Ede zijn voorzien van de nieuwe TLS settings. De wijzigingen zullen na de volgende reboot (dus normaal gesproken tijdens het volgende Windows Update weekend) actief worden.

De MSSQL machines zijn nog niet gedaan omdat een aantal eerst Service Pack Updates dienen te krijgen. Wanneer dit gebeurt wordt nog gecommuniceerd.

[UPDATE 02-04-202]

Alle managed Windows 2016/2019 klantmachines zijn voorzien van de nieuwe TLS settings. Ook hier geldt dat deze wijzigingen pas actief worden na de eerstvolgende reboot. Normaal gesproken gebeurt dat tijdens het volgende Windows Update window.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.


As we have announced through mailings and newsletters, we will start to discontinue TLS1.0 and TLS1.1 from wednesday april 1 on all our managed customer servers. Specific agreements with customers will ofcourse be honored.

Updates will be placed on this page.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.

[UPDATE 01-04-2020 16:20]

All Linux Apache webservers of our customers that are managed by puppet haven been updated to the new TLS settings. This has also been done for all our shared hosting linux servers.

All Windows 2012r2 (non-SQL) customer machines in our platform in Ede have been updated to the new TLS settings. The changes will go live after the next reboot (so in most cases at the next Windows Update window).

The MSSQL customer machines have not received the new TLS settings yet, because most of them first need the latest Service Pack Updates. We will communicate when this is going to happen.

[UPDATE 02-04-2020]

All managed Windows 2016/2019 customer machines have been updated with the new TLS settings. These changes will also go live after the next reboot (so in most cases at the next Windows Update window).

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.