03-09-2020 Upgrade Zabbix server

Op donderdag 3 september 2020, tussen 09:00 en 12:00 gaan wij onze Zabbix server upgraden naar de meest recente versie. Tijdens de upgrade zullen er geen statistieken verzameld worden, en zal de Zabbix server verminderd bereikbaar zijn.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.


Thursday september 3, between 09:00 and 12:00 we are going to upgrade our Zabbix server to the most recent version. During this upgrade no statistics will be collected, and also the Zabbix server will be less available.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.

26-08-2020 DDOS aanval datacenter Ede / DDOS attack datacentre Ede

Op 26 augustus om 19:52 was er een DDOS aanval op het netwerk van onze leverancier Bit te Ede. Ipv6 connectiviteit lag er gedeeltelijk uit. De aanval is inmiddels gemitigeerd.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.


On august 26, at 19:52 there was a DDOS attack on the network of our supplier Bit in Ede. Ipv6 connectivity was partially interrupted. The attack has been mitigated.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.

21-08-2020 – 28-08-202 Migratie DNS server / Spamfilter

Wij zijn al enige tijd bezig ons VMWare platform in Haarlem te ontmantelen en bepaalde diensten te verplaatsen naar onze nieuwe locatie in Amsterdam.
In week 35 (24-28 augustus 2020) zullen wij de laatste servers (PowerDNS en 1 spamfilter node) verplaatsen van Haarlem naar Amsterdam. Er wordt geen onderbreking van de services verwacht.
Het is wel belangrijk dat klanten die onze spamfilter gebruiken voor uitgaande mail het SPF record gebruiken zoals wij deze altijd gecommuniceerd hebben : v=spf1 include:relay.geenspam.mx -all.
Klanten waarmee speciale afspraken zijn gemaakt benaderen wij nog afzonderlijk.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.


For some time we have been dismantling our VMWare platform in Haarlem and move certain services to our new location in Amsterdam. During week 35 (24-28 august 2020) we will migrate our last servers (PowerDNS and one spamfilter node). We expect no interruption of services.

It is important for customers who use our spamfilter services that they use the SPF record as we always communicated it :

v=spf1 include:relay.geenspam.mx -all

We will communicate with customers who have specific configurations for these services separately.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.

14-08-2020 15:10 Storing netwerk / Outage network AMS-IX

Vrijdag 14-08-2020 , tussen 15:10 en 15:30 waren er problemen op AMS-IX op locatie Nikhef.

Tussen onze datacenters in Zwitserland en Nederland was op het moment geen verkeer mogelijk.

Storingsmelding Bit:
14-08-2020 15:22:54 Externe internetstoring
Status: lopend incident
Rond 15.10 uur is er veel internetverkeer naar BIT weggevallen. Deze verstoring zit niet in het BIT netwerk en niet in onze datacenters. Het probleem wordt elders op het internet veroorzaakt. Onze verbindingen naar de internet exchanges en transit providers zijn beschikbaar.

https://www.bit.nl/incidenten

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.


On friday, 14-08-2020, between 03.10pm and 03.30pm AMS-IX was experiencing issues.

Amsterdam Internet Exchange was having issues on their Nikhef location. Traffic between our datacenters in Switzerland and the Netherlands was not possible.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.

05-08-2020 Storing mailservers / Outage mailservers

Woensdag 05-08-2020 , vanaf 00:00 zijn er problemen met onze geenspam mailservers.

Door een fout in de administratie van onze leverancier is het certificaat verlopen. Er word zo spoedig mogelijk een nieuwe geïnstalleerd.

[UPDATE] Het certificaat is geïnstalleerd. Problemen zijn daarmee opgelost. We zijn nog in overleg met onze leverancier.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.


On Wednesday, 05-08-2020, from 00.00 we are experiencing problems with our geenspam mailservers.

Due to incorrect dates in our supplier administration a certificate has expired. We will install a new certificate a.s.a.p.

[UPDATE]Certificate is installed. Mailing issues are resolved. We will discuss this with our supplier.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.