21-08-2020 – 28-08-202 Migratie DNS server / Spamfilter

Wij zijn al enige tijd bezig ons VMWare platform in Haarlem te ontmantelen en bepaalde diensten te verplaatsen naar onze nieuwe locatie in Amsterdam.
In week 35 (24-28 augustus 2020) zullen wij de laatste servers (PowerDNS en 1 spamfilter node) verplaatsen van Haarlem naar Amsterdam. Er wordt geen onderbreking van de services verwacht.
Het is wel belangrijk dat klanten die onze spamfilter gebruiken voor uitgaande mail het SPF record gebruiken zoals wij deze altijd gecommuniceerd hebben : v=spf1 include:relay.geenspam.mx -all.
Klanten waarmee speciale afspraken zijn gemaakt benaderen wij nog afzonderlijk.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.


For some time we have been dismantling our VMWare platform in Haarlem and move certain services to our new location in Amsterdam. During week 35 (24-28 august 2020) we will migrate our last servers (PowerDNS and one spamfilter node). We expect no interruption of services.

It is important for customers who use our spamfilter services that they use the SPF record as we always communicated it :

v=spf1 include:relay.geenspam.mx -all

We will communicate with customers who have specific configurations for these services separately.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.