23-09-2020 Gefaalde Veeam backups / Failed Veeam backups

In de nacht van 23 september 2020 zijn door een configuratiefout alle Veeam backups eenmalig mislukt. De fout is opgelost en gedurende deze dag en komende nacht zullen alle VM’s weer probleemloos gebackupt worden.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.


In the night of september 23 2020 all Veeam backups have failed due to a configuration error. This error has been solved and during this day and the coming night all VM’s will be backupped properly again.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.