05-10-2020 Beperkte connectiviteitsissues virtuele machines / Limited connectivity issues virtual machines

Vanwege nog onbekende oorzaak verliezen een beperkt aantal klant VM’s op hun interne interface korststondig hun connectiviteit. De oorzaak wordt onderzocht.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.


A limited number of customer VM’s is briefly loosing its connectivity on the internal interfaces. The cause is being investigated

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.

UPDATE 15:52 : Inmiddels is de leverancier (VMWare) bijgeschakeld om het aanhoudende probleem te onderzoeken.

Our supplier (VMWare) is investigating this problem with us now.

UPDATE 06-10-2020 15:35 :

Klant VM’s zouden geen hinder meer moeten ondervinden van dit probleem. Er wordt nog steeds in samenwerking met VMWare gezocht naar de oorzaak.

Customer VM’s should no longer be affected by this issue. We are will working with VMWare to find the root cause.