9-11-2020 11.37 – 12.30 storing domein site4u.nl / interruption domain site4u.nl

Vanwege DNSSEC problemen is het domein site4u.nl (en daarmee alle subdomeinen) tijdelijk (ca. 11.37 – 12.30) slecht bereikbaar geweest. Ook sommige websites / applicaties van klanten die het domein site4u.nl gebruiken hebben hierdoor onderbrekingen ervaren.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.


Due to DNSSEC problems, the domain site4u.nl (and therefore all subdomains) was temporarily (ca. 11.37 – 12.30) difficult to reach. Some websites / applications of customers who use the domain site4u.nl have also experienced interruptions.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.