27-01-2021 Kwetsbaarheid in sudo protocol / Vulnerability in sudo protocol

Er is een kwetsbaarheid gevonden in de sudo tool, zie https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2021-3156. Patches voor Debian 9 en 10 zijn al beschikbaar. Deze patches, alsmede patches die nog beschikbaar komen voor andere besturingssystemen, zullen in de eerstvolgende Linux update ronde geinstalleerd worden. Klanten die de patches eerder geinstalleerd willen hebben kunnen contact opnemen met onze support afdeling.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.


A vulnerability has been found in the sudo utility, see https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2021-3156. For debian 9 and 10 there are already patches available. These patches will be installed in our first Linux update window. If patches become available for other operating systems, they will be installed as well. Customers who want their VM’s patched outside the update window can contact support.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.