09-03-2021 Onderhoud /maintenance mysite4u.nl

Op dinsdagmorgen 9 maart zullen we onze portal mysite4u.nl upgraden naar een nieuwe versie. Tussen 9 en 10 uur ’s morgens verwachten we enkele korte onderbrekingen in de portal website. Onderliggende diensten zoals hosting, DNS en email zullen niet beinvloed worden door deze update.

In deze mysite4u update zijn onder andere de volgende zaken gewijzigd:

  • (optionele) two factor authenticatie voor gebruikers
  • rapportage van gebruikte vmware resources
  • API functionaliteit voor DNS beschikbaar voor klanten
  • fijnmaziger permissie systeem voor gebruikers.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

On tuesday morning March 9th we will upgrade the user portal mysite4u.nl. We expect a few short interruptions in the portal website between 9am and 10 am. Services like hosting, DNS and e-mail will not be affected by this update.

In this update the following issues are modified:

  • optional two factor authentication for endusers
  • vmware resource reporting
  • API available for DNS
  • more granular permission system for users

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call +31 – 85 – 30 30 999.