04-10-2021 Onderhoud /maintenance VMWare platform Ede

Van 04 t/m 08 en van 11 t/m 14 Oktober tussen 09.00 en 17.00 uur wordt er onderhoud gepleegd aan ons VMWare platform.

Er wordt geen downtime verwacht voor onze klanten servers. Toegang tot Vcenter portal is tussen 04-10-2021 op 10:00 and 12:30 tijdelijk onderbroken.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

______________________________

From 04 till 08 and from 11 till 14 of October during work hours between 09.00 and 17.00 hours maintenance will take place on our VMWare platform.

We expect no downtime for our customer servers. Access to the Vcenter portal will be interupted between 10.00am and 12.30pm.

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call +31 – 85 – 30 30 999.

29-09-2021 Onderhoud /maintenance mysite4u.nl

Op woensdagmorgen 29 september zullen we onze portal mysite4u.nl upgraden naar een nieuwe versie. Tussen 9 en 10 uur ’s morgens verwachten we enkele korte onderbrekingen in de portal website. Onderliggende diensten zoals hosting, DNS en email zullen niet beïnvloed worden door deze update.

In deze mysite4u update zijn onder andere de volgende zaken gewijzigd:

  • overzicht virtuele machines voor eindgebruikers
  • apikeys voor gebruik DNS api
  • twee factor authenticatie afdwingen voor gebruikers.
  • permissie systeem gewijzigd, api scopes in gebruik genomen.
  • diverse bugfixes voor beheerders

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

On wednesday morning September 29th we will upgrade the user portal mysite4u.nl. We expect a few short interruptions in the portal website between 9am and 10 am. Services like hosting, DNS and e-mail will not be affected by this update.

In this update the following issues are modified:

  • overview virtual machines for end users
  • apikeys for usage with DNS API
  • optionally force two factor authentication
  • permission system revised, usage of API scopes
  • bugfixes for system engineers.

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call +31 – 85 – 30 30 999.

CORRECTIE : 24-09-2021 Storing netwerk Site4u / Outage network Site4u

De vorige verzonden melding aangaande de spamfilters was incorrect.
Om 19:15 hebben wij meldingen gekregen van onze monitoring dat delen van ons netwerk onbereikbaar zijn. Onze engineers zijn de oorzaak aan het onderzoeken.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.


The previous sent message regarding the spamfilters was incorrect.

At 19:15 we received notifications from our monitoring that parts of our network are not functioning. Our engineers are investigating the cause.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31 – 85 – 30 30 999.

Update 20:35 : One of our switches had a problem. This switch has been rebooted and this solved the issue. Customer impact has been minimal due to the redundancy in the networking. We will contact the affected customer.

10-09-2021 Storing Spamexperts mailservers / Outage Spamexperts mailserver

Op dit moment ondervinden onze mailservers een storing waardoor mailflow gehinderd is en het gebruikerspanel niet beschikbaar is. Het onderzoek naar de oorzaak loopt; aan een oplossing wordt gewerkt.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.


Update 09:55 :
De leverancier heeft vannacht geplande updates uitgevoerd. Daar is iets mis gegaan. De leverancier werkt aan een oplossing. Inkomende en uitgaande mail wordt nog wel verwerkt. Functionaliteit in Mysite4u met betrekking tot mail werkt momenteel niet.

Update 10:25 :
Alle functionaliteit is door de leverancier hersteld. Site4u gaat met de leverancier om de tafel om herhaling in de toekomst te voorkomen.

At this moment our mail servers are experiencing problems that interrupts mailflow. The user panel is not available. We are looking for the cause and the solution.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.

Update 10:25 :
All functionality has been restored. Site4u will discuss with the supplier how to prevent a repeat of this issue for the future.