29-09-2021 Onderhoud /maintenance mysite4u.nl

Op woensdagmorgen 29 september zullen we onze portal mysite4u.nl upgraden naar een nieuwe versie. Tussen 9 en 10 uur ’s morgens verwachten we enkele korte onderbrekingen in de portal website. Onderliggende diensten zoals hosting, DNS en email zullen niet beïnvloed worden door deze update.

In deze mysite4u update zijn onder andere de volgende zaken gewijzigd:

  • overzicht virtuele machines voor eindgebruikers
  • apikeys voor gebruik DNS api
  • twee factor authenticatie afdwingen voor gebruikers.
  • permissie systeem gewijzigd, api scopes in gebruik genomen.
  • diverse bugfixes voor beheerders

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

On wednesday morning September 29th we will upgrade the user portal mysite4u.nl. We expect a few short interruptions in the portal website between 9am and 10 am. Services like hosting, DNS and e-mail will not be affected by this update.

In this update the following issues are modified:

  • overview virtual machines for end users
  • apikeys for usage with DNS API
  • optionally force two factor authentication
  • permission system revised, usage of API scopes
  • bugfixes for system engineers.

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call +31 – 85 – 30 30 999.