01-02-2022 ONDERHOUD / MAINTENANCE SWITCHES EDE BIT1

Dinsdag 04/02/2022 08:00 – 09:00 vind er onderhoud plaats op onze switches Bit1

Wij verwachten een korte onderbreking voor de Zabbix portal. Trend monitoring van en naar onze Zabbix servers blijven online.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

Tuesday 01/02/2022 08:00 – 09:00 maintenance is scheduled for our firewalls in Ede and our customer Firewalls.

We do expect a short disruptions in our Zabbix portal. Trend monitoring to and from our Zabbix servers will stay online.

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call 085 – 30 30 999.

27-01-2022 11:45 – 12:15 Spoedonderhoud / Emergency maintenance CVE-2021-4034

Op 27 januari 2022 vanaf 11:45 wordt er spoedonderhoud uitgevoerd in verband met CVE-2021-4034.

Lees hier meer over de kwetsbaarheid gevonden op linux systemen: https://www.qualys.com/2022/01/25/cve-2021-4034/pwnkit.txt.
Onze Debian installaties zijn niet getroffen, Centos en Cpanel installaties helaas wel: deze worden gepatcht tussen 11:45 en 12:15.

Er wordt geen downtime verwacht.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 99


On January 27, 2022 from 11:45 an emergency maintenance will be performed in connection with CVE-2021-4034.

Read more about the vulnerability found on Linux systems here: https://www.qualys.com/2022/01/25/cve-2021-4034/pwnkit.txt

Our Debian installations are not affected, Centos and Cpanel installations are unfortunately: they are patched between 11:45 and 12:15.

No downtime is expected.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.

17-01-2022 16:00 – 17:00 Spoedonderhoud netwerk / Emergency maintenance network

Op 17 januari 2022 vanaf 16:00 gaan wij een netwerkswitch vervangen. Alle aangesloten apparatuur is redundant aangesloten, dus er worden geen onderbrekingen in de dienstverlening verwacht. Op het moment van overschakelen is er een verhoogd risico op een zeer korte onderbreking.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 99

On 17 january 2022, from 16:00 we are replacing a networkswitch. All connected equipment has a redundant connection, so we expect no interruptions in our services. At the time of switching there is an increased risk of a very short interruption

you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.

Update 17:30 : De switch is succesvol vervangen / The switch has been replaced succesfully.

16-01-2022 17:40 Failing switch

Een van onze switches is uitgevallen. Omdat alles dubbel is uitgevoerd, hebben klanten hier minimale hinder van ondervonden. Er zijn enkele gevallen bekend waarbij VM’s kort niet bij hun storage konden, maar die zijn allemaal hersteld. Wij gaan de defecte switch zo spoedig mogelijk vervangen.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.


One of our switches has failed. Because everything is redundant, customers have experienced minimal inconvenience. There have been a few cases where VMs were briefly unable to access their storage, but they have all been recovered. We will replace the defective switch as soon as possible.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.