16-01-2022 17:40 Failing switch

Een van onze switches is uitgevallen. Omdat alles dubbel is uitgevoerd, hebben klanten hier minimale hinder van ondervonden. Er zijn enkele gevallen bekend waarbij VM’s kort niet bij hun storage konden, maar die zijn allemaal hersteld. Wij gaan de defecte switch zo spoedig mogelijk vervangen.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.


One of our switches has failed. Because everything is redundant, customers have experienced minimal inconvenience. There have been a few cases where VMs were briefly unable to access their storage, but they have all been recovered. We will replace the defective switch as soon as possible.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.