17-01-2022 16:00 – 17:00 Spoedonderhoud netwerk / Emergency maintenance network

Op 17 januari 2022 vanaf 16:00 gaan wij een netwerkswitch vervangen. Alle aangesloten apparatuur is redundant aangesloten, dus er worden geen onderbrekingen in de dienstverlening verwacht. Op het moment van overschakelen is er een verhoogd risico op een zeer korte onderbreking.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 99

On 17 january 2022, from 16:00 we are replacing a networkswitch. All connected equipment has a redundant connection, so we expect no interruptions in our services. At the time of switching there is an increased risk of a very short interruption

you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.

Update 17:30 : De switch is succesvol vervangen / The switch has been replaced succesfully.