28-02-2022 Spoedonderhoud / Emergency maintenance MySite4U

Maandag tussen 10:00 en 11:00 wordt Mysite4U geupdate naar een nieuwe versie.
We verwachten korte onderbrekingen.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.


Monday between 10:00 and 11:00 Mysite4U will be updated to a new version.
We expect short interruptions.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.

10-02-2022 15:05 Korte onderbreking netwerk / short interruption network

Op donderdag 10 februari, tussen 15:05 en 15:10 was er een korte onderbreking in ons netwerk. Wij zijn nog aan het onderzoeken wat hiervan de oorzaak was. Updates zullen op deze pagina geplaatst worden.

UPDATE 11-02-2022 09:40 :
De oorzaak was een DNS DDOS aanval. De genomen maatregelen hebben ervoor gezorgd dat de impact beperkt bleef tot een korte onderbreking van een paar minuten, en een beperkt deel van de infrastructuur. Wij blijven verbeteringen doorvoeren.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.


On thursday 10 february, between 15:05 and 15:10 there was a short interruption in our network. We are investigating the cause. Updates will be placed on this page.

UPDATE 11-02-2022 09:40 :
The cause was a DNS DDOS attack. The measures taken made sure the impact was reduced to only a few minutes of downtime, and also only part of the infrastructure was affected. We will continue to make improvements.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.

04-02-2022 ONDERHOUD / MAINTENANCE FIREWALLS EDE / Klanten

Vrijdag 04/02/2022 22:00 – 23:00 vind er onderhoud plaats op onze firewalls in Ede en onze klanten Firewalls.

Wij verwachten een aantal keer een korte een onderbreking van enkele seconden in onze dienstverlening. Bestaande SSL-VPN sessies worden verbroken.

[UPDATE] 22:32 Firewall upgrades zijn afgerond.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

Friday 04/02/2022 22:00 – 23:00 maintenance is scheduled for our firewalls in Ede and our customer Firewalls.

We do expect several times a few seconds of disruptions in our services.  Connected SSL-VPN sessions will be terminated. 

[UPDATE] 22:32 Firewall upgrades are completed.

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call 085 – 30 30 999.