28-02-2022 Spoedonderhoud / Emergency maintenance MySite4U

Maandag tussen 10:00 en 11:00 wordt Mysite4U geupdate naar een nieuwe versie.
We verwachten korte onderbrekingen.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.


Monday between 10:00 and 11:00 Mysite4U will be updated to a new version.
We expect short interruptions.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.