23-03-2022 ONDERHOUD / MAINTENANCE FIREWALLS EDE

Woensdag 23/03/2022 22:30 – 23:00 vind er onderhoud plaats op onze firewalls in Ede.

Er kan een korte onderbreking van enkele seconden ontstaan in onze dienstverlening.

[Update] Werkzaamheden afgerond. Migratie is succesvol.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

Wednesday 23/03/2022 22:30 – 23:00 maintenance is scheduled for our firewalls in Ede.

There might be a few seconds of disruptions in our services. 

[Update] Maintenance completed. Migration is a succes.

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call 085 – 30 30 999.