27-9-2022 stroomonderbreking BIT / power interruption BIT

Tijdens geplande onderhoudswerkzaamheden bij BIT heeft er apparatuur van site4u tijdelijk zonder stroom gezeten. Wij zijn aan het onderzoeken wat de gevolgen hiervan zijn.

Update 09:50: Alle storingen zijn verholpen. De oorzaak wordt verder onderzocht.

Update: de RFO is beschikbaar: https://status.site4u.nl/wp-content/uploads/RFO_incident_220927.pdf

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.


During a maintenance interval site4u equipement has shortly lost power. We’re investigating the consequences.

Update 09:50: All malfunctions have been resolved. The cause is being further investigated.

Update: the RFO is available: https://status.site4u.nl/wp-content/uploads/RFO_incident_220927.pdf

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.