31-10-2022 ONDERHOUD / MAINTENANCE VMWARE PLATFORM EDE

31-10-2022 tussen 09.00 en 17.30 uur wordt er onderhoud gepleegd aan ons VMWare platform.

Er wordt geen downtime verwacht voor onze klanten servers.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.

31-10-2022 ONDERHOUD / MAINTENANCE VMWARE PLATFORM EDE

31-10-2022 between 09.00 en 17.00 there will be maintenance on our vmware platform.

We’re not expecting any downtime on our customer servers.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.

26-10-2022 14:00 – 14:30 ONDERHOUD NETWERK / MAINTENANCE NETWORK

Op woensdag 26 oktober 14:00 wordt er van 14:00 tot 14:30 onderhoud op de Firewalls uitgevoerd om een kritieke vulnerability te patchen. Alle aangesloten apparatuur is redundant aangesloten, dus er worden geen onderbrekingen in de dienstverlening verwacht.
Op het moment van overschakelen is er een verhoogd risico op een zeer korte onderbreking.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.


On Wednesday, October 26th from 2:00 PM to 2:30 PM maintenance will be performed on the Firewalls to patch a critical vulnerability. All connected equipment is redundantly connected, so no service interruptions are expected.
At the time of switching there is an increased risk of a very short interruption.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.

18-10-2022 Storing VMWare platform / Outage VMWare platform

Op 18-10-2022 sinds 17:00 is er een storing opgetreden in ons VMWare platform naar aanleiding van gepland onderhoud. De oorzaak wordt nog onderzocht. Updates zullen op deze pagina geplaatst worden.

Op het moment van schrijven (18:00), zijn nagenoeg alle problemen weer opgelost.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.


On 18-10-2022 , since 17:00 there has been an outage on our VMWare platform, as the result of scheduled maintenance. We are looking into the cause. Updates will be posted on this page.

At the moment of writing (18:00) nearly all issues have been resolved,

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.

18/19-10-2022 ONDERHOUD / MAINTENANCE VMWARE PLATFORM EDE

18/19-10-2022 tussen 09.00 en 17.30 uur wordt er onderhoud gepleegd aan ons VMWare platform.

Er wordt geen downtime verwacht voor onze klanten servers.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.


18/19-10-2022 between 09.00 en 17.00 there will be maintenance on our vmware platform.

We’re not expecting any downtime on our customer servers.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.

06/10/2022 Storing Business Shared Hosting / Malfunction Business Shared Hosting

Na het installeren van de maandelijkse Linux updates op de Business Shared Hosting server is een kritieke fout opgetreden in de CloudLinux configuratie. Wij hebben geprobeerd dit te herstellen, maar dat is tot op heden niet gelukt. Wij moeten helaas tot morgen (07/10/2022) wachten op support van de leverancier. Wij hopen zo spoedig mogelijk een oplossing te hebben.

Update: Helaas is de storing nog niet helemaal opgelost.
Er is een backup teruggeplaatst waardoor de url’s wel weer beschikbaar zijn sinds 09:00.
Er wordt nog verder onderzocht hoeveel dataverlies er op is getreden.

Update: Het Business Shared Hosting platform draait weer naar behoren. Er zijn geen meldingen binnengekomen van dataverlies.
In de toekomst zal er voortaan vooraf aan het update proces een snapshot gemaakt worden.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.


After installing the monthly Linux updates on the Business Shared Hosting server a critical error has occured. We have tried to fix the errors, but were unable to until now. Unfortunately, we have to wait until tomorrow (07/10/2022) for support of our supplier. We hope to have resolved this situation as soon as possible.

Update: Unfortunately, the problem has not yet been completely resolved.
A backup has been restored so that the URLs are available again since 09:00.
It is still being investigated how much data loss has occurred.

Update: The Business Shared Hosting platform is running properly again. There have been no reports of data loss.
In the future, a snapshot will be made prior to the update process.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.