03-11-2022 09:01 DDOS AANVAL / DDOS ATTACK

Er vind een DDoS aanval op een server binnen ons netwerk plaats.
De DDoS aanval kan overlast in de vorm van verbroken verbindingen opleveren.

[IMPACT] Verminderde bereikbaarheid DNS servers.

[UPDATE] 09:21 De aanval lijkt afgeslagen maar zal nog verder onderzocht worden.

[UPDATE] 13:11 Wederom een aanval. Onderzoek gaat verder.

[UPDATE] 4-11-2022: De genomen maatregelen hebben ervoor gezorgd dat de impact beperkt bleef tot korte onderbrekingen van een paar minuten en een beperkt deel van de infrastructuur. Wij blijven verbeteringen doorvoeren.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.


A DDoS attack is taking place on a server within our network.
The DDoS attack can cause nuisance in the form of lost connections.

[IMPACT] Decreased accessibility of DNS servers.

[UPDATE] 09:21 The attack appears to have been repelled but will be further investigated.

[UPDATE] 13:11 Again a DDos attack. Investigation continues.

[UPDATE] 4-11-2022: The measures taken ensured that the impact was limited to short interruptions of a few minutes and a limited part of the infrastructure. We continue to make improvements.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.