7 en 8 November DDOS AANVALLEN / DDOS ATTACKS

Helaas blijven er DDOS aanvallen plaatsvinden. 7 November om 09:05 en om 12:50 zijn er aanvallen geweest waardoor de DNS servers verminderd bereikbaar waren.

Door de huidige maatregelen duren de onderbrekingen niet lang, maar we blijven onderzoeken of de maatregelen nog verder aangescherpt kunnen worden.

[update] 17:35 Verdacht verkeer gaat door de DDoS Wasstraat, monitoring aangescherpt

[update] 08-11-2022 09:40 Helaas om 9:15 weer een aanval. Onderzoek naar oorzaak wordt vervolgd

[update] 08-11-2022 11:45 In overleg met de datacenters zijn extra maatregelen getroffen die aanvallen mitigeren. We blijven het monitoren.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.


Unfortunately, DDOS attacks continue to occur. November 7th at 09:05 and at 12:50 there were attacks that made the DNS servers less accessible.

Due to the current measures, the interruptions do not last long, but we will continue to investigate whether the measures can be further tightened.

[update] 17:35 Suspicious traffic goes through the DDoS Wash Street, monitoring tightened

[update] 08-11-2022 09:40 Unfortunately at 9:15 another attack. Cause investigation to be continued

[update] 08-11-2022 11:45 Additional measures have been taken in consultation with the data centers to mitigate attacks. We will continue to monitor it.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.