27-03-2023 ONDERHOUD / MAINTENANCE VMWARE PLATFORM EDE (verlengd naar 28-03-2023)

Aanleiding: Ten behoeve van het uitfaseren van Site4u apparatuur/racks wordt er netwerkapparatuur verplaatst. Tevens zal er een Fortigate failover plaatsvinden.

Impact: gemiddeld
Deze acties zullen minimale impact hebben op de dienstverlening.

Risico: gemiddeld
Er kan een zeer korte onderbreking plaatsvinden bij het failoveren.

27-03-2023 MAINTENANCE VMWARE PLATFORM EDE (extended to 28-03-2023)

Reason: Network equipment will be moved for the purpose of phasing out Site4u equipment/racks.

Impact: avarage
These actions will have minimal impact on services.

Risk: avarage
There may be a very brief interruption when failing over.