7-6-2023 (10:00/14:00) ONDERHOUD / MAINTENANCE PLATFORM EDE

Aanleiding: Ter behoeve van lopende projecten zullen er firewalls verplaast worden. Tevens zal er een Fortigate failover plaatsvinden.

Impact: gemiddeld
Deze acties zullen minimale impact hebben op de dienstverlening.

Risico: gemiddeld
Bij het omschakelen tussen firewalls kunnen de Forti VPN verbindingen onderbroken worden.

7-6-2023 (10:00/14:00) MAINTENANCE PLATFORM EDE

Reason: Firewalls will be moved for current projects. There will also be a Fortigate failover.

Impact: medium
These actions will have minimal impact on the services.

Risk: medium
When switching between firewalls, the Forti VPN connections can be interrupted.