12-03-2020 Kortstondige DDoS

Er heeft een DDoS aanval op een server binnen ons netwerk plaatsgevonden. De aanval is zeer snel opgemerkt door het Datacenter die meteen actie hebben ondernomen.
De DDoS aanval is afgeslagen maar kan wel overlast in de vorm van verbroken verbindingen opgeleverd hebben voor klanten.
De overlast was binnen twee minuten opgelost doordat het verkeer naar de Nationale Anti-DDoS Wasstraat (NaWas) werd geleid. Het DDoS-verkeer dat gericht is op het netwerk wordt dan omgezet, waarna het verkeer transparant via de NaWas loopt. Deze “wast” het DDoS verkeer weg uit het legitieme verkeer en levert dit via een prive-verbinding af in het eigen netwerk van de ISP.
De dienst, of het nu een website is of mailverkeer, blijft functioneren en de gebruikers merken vrijwel niets. Degene die de DDoS uitvoert merkt het wel: zijn aanval mislukt namelijk.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.

There was a DDoS attack on a server within our network. The attack was noticed very quickly by the Data Center who immediately took action. The DDoS attack has declined, but it may have caused inconvenience to customers in the form of broken connections. The nuisance was resolved within two minutes because the traffic was directed to the National Anti-DDoS Car Wash (NaWas). The DDoS traffic that is aimed at the network is then converted, after which the traffic flows transparently through the NaWas. This “washes” the DDoS traffic away from legitimate traffic and delivers this via a private connection in the ISP’s own network.
The service, whether it is a website or mail traffic, continues to function and users hardly notice anything. The person doing the DDoS will notice: his attack fails.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31 85 – 30 30 999.