Spoedonderhoud / emergency maintenance Storage Ede 13-02-2019

Woensdag 13-02-2019 tussen 9:00 en 18:00 zal er spoedonderhoud plaatsvinden aan ons storage in Ede. Hierbij wordt een controller vervangen. We verwachten hierbij geen impact op onze diensten.

Update 13-02-2019: 17:00 uur : Onderhoud is succesvol afgesloten

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

______________________________

Wednesday 13-02-2019 between 9:00 and 18:00 we will perform emergency maintenance on our storage in Ede. We are going to replace a controller. We do not expect impact on our services.

Update 13-02-2019: 17:00 h : The maintenance has been successful.

If you have questions regarding this announcement, please contact support@site4u.nl or call +31 – 85 – 30 30 999.

Onderhoud / Maintenance DNS Servers 12-02-2019

Op dinsdag 12 februari, om 14:00 zullen wij wederom onderhoud plegen op onze DNS servers. Wij verwachten geen onderbrekingen in de dienstverlening.

[UPDATE] 12-02-2019 17:00

Het onderhoud is succesvol afgerond.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

______________________________

On Tuesday februari 12, at 14:00 we will again perform maintenance on our DNS servers. We expect no interruptions to our services.

[UPDATE] 12-02-2019 17:00

The maintenance has been successful.

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call +31 – 85 – 30 30 999.

[update] Onderhoud / maintenance VMware Ede 14+15 feb 2019

Donderdag 14 en vrijdag 15 februari tussen 9:30 en 17:30 gaan we onze VMware omgeving in Ede voorzien van de laatste patches. VMs zullen zonder onderbreking door blijven draaien.

Klanten die een login hebben op de vCenter omgeving moeten rekening houden met een 5-10 minuten onderbreking ’s ochtends de 14e.

Update 15-2 10:35. Wegens (hardware)problemen gisteren en zojuist weer hebben we besloten om het onderhoud af te breken tot dit opgelost is.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.


Thursday February 14th and Friday 15th between 9:30 and 17:30 we will apply the latest patches on our VMware environment in Ede. VMs will continue to run without interruption.

Customers with a login to the vCenter environment have to take in to account that this will be unavailable for 5-10 minutes in the morning of the 14th.

Update 15-2 10:35. Due to (hardware) problems yesterday and this morning we will put the maintenance on hold until the issues are resolved.

If you have additional questions, please contact support@site4u.nl or call 085 – 30 30 999.

Onderhoud / maintenance VMware Haarlem 13-2-2019

Woensdag 13 februari tussen 9:30 en 17:30 gaan we onze VMware omgeving in Haarlem voorzien van de laatste patches. VMs zullen zonder onderbreking door blijven draaien.

Klanten die een login hebben op de vCenter omgeving moeten rekening houden met een 5-10 minuten onderbreking ’s ochtends.

Update: Onderhoud succesvol afgerond.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.


Wednesday February 13th between 9:30 and 17:30 we will apply the latest patches on our VMware environment in Haarlem. VMs will continue to run without interruption.

Customers with a login to the vCenter environment have to take in to account that this will be unavailable for 5-10 minutes in the morning.

Update: maintenance completed successfully

If you have additional questions, please contact support@site4u.nl or call 085 – 30 30 999.

[update] Onderhoud / maintenance VMware Zürich 12-2-2019

Dinsdag 12 februari tussen 9:30 en 17:30 gaan we onze VMware omgeving in Zürich voorzien van de laatste patches. VMs zullen zonder onderbreking door blijven draaien.

Update 17:30. Het loopt iets uit. Naar schatting is het voor 18:00 klaar.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.


On Tuesday February 12th between 9:30 and 17:30 we will apply the latest patches on our VMware environment in Zürich. VMs will continue to run without interruption.

Update 17:30. It takes a little longer than expected. We expect to be finished before 18:00.

If you have additional questions, please contact support@site4u.nl or call 085 – 30 30 999.

[update] Onderhoud / Maintenance DNS Servers 05-02-2019

Op dinsdag 5 februari, om 14:00 zullen wij onderhoud plegen op onze DNS servers. Wij verwachten geen onderbrekingen in de dienstverlening.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

UPDATE

Helaas is er toch tussen 14:10 en 14:35 een onderbreking geweest in de DNS service van een aantal domeinen. Hierdoor kan het zijn dat een domein tijdelijk niet bereikbaar was.
De update is teruggedraaid en zal later opnieuw worden ingepland.

______________________________

On Tuesday februari 5, at 14:00 we will do maintenance on our DNS servers. We expect no interruptions to our services.

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call +31 – 85 – 30 30 999.

UPDATE

Unfortunately there was a disturbance in the DNS service of some domains between 14:10 and 14:35. As a result, some domains may have been temporarily unavailable.
The update has been rolled back and will be scheduled again later.

Onderhoud /maintenance VMWare platform 30-01-2019

Woensdag 30 januari tussen 09.00 en 17.00 uur wordt er onderhoud gepleegd aan ons VMWare platform.
Er wordt geen downtime verwacht.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

______________________________

Wednesday 30 January during work hours between 09.00 and 17.00 hours maintenance will take place on our VMWare platform.
We expect no downtime.

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call +31 – 85 – 30 30 999.

Onderhoud / maintenance Open VPN server 15-01-2019

Dinsdagavond 15 januari tussen 21.00 en 22.00 uur wordt er een onderhoud gepleegd op de Open VPN access server.
Gedurende het onderhoud kan de dienst tijdelijk buiten gebruik zijn.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

______________________________

Tuesday evening 15 January between 21.00 and 22.00 hours maintenance will take place on the Open VPN access server.
During maintenance the service can be temporarily out of use.

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call +31 – 85 – 30 30 999.

Onderhoud / maintenance storage VMware platform Haarlem 15-11-2018

Donderdag 15 november tussen 23.00 en 0.00 wordt het storage van ons VMwareplatform in Haarlem voorzien van de nieuwste firmware. Hierbij kunnen VMs korte tijd enige hinder ondervinden omdat paden naar het storage zullen veranderen wegens controller failovers.

Heb je vragen over dit bericht, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.


Thursday November 15 between 23.00 and 0.00 we will upgrade the firmware of the storage of our VMware platform in Haarlem. VMs may experience some temporary hindrance because controllers will failover and other paths to the storage will be chosen.

If you have questions about this message, please contact support@site4u.nl or call 085 – 30 30 999.