27-03-2023 ONDERHOUD / MAINTENANCE VMWARE PLATFORM EDE (verlengd naar 28-03-2023)

Aanleiding: Ten behoeve van het uitfaseren van Site4u apparatuur/racks wordt er netwerkapparatuur verplaatst. Tevens zal er een Fortigate failover plaatsvinden.

Impact: gemiddeld
Deze acties zullen minimale impact hebben op de dienstverlening.

Risico: gemiddeld
Er kan een zeer korte onderbreking plaatsvinden bij het failoveren.

27-03-2023 MAINTENANCE VMWARE PLATFORM EDE (extended to 28-03-2023)

Reason: Network equipment will be moved for the purpose of phasing out Site4u equipment/racks.

Impact: avarage
These actions will have minimal impact on services.

Risk: avarage
There may be a very brief interruption when failing over.

14-02-2023 ONDERHOUD / MAINTENANCE VMWARE PLATFORM EDE

Aanleiding: Ten behoeve van migraties servers naar infrastructuur Amsterdam worden er ESX hosten gemigreerd binnen VMWare.

Impact: Laag
Deze acties zullen minimale impact hebben op de dienstverlening.

Risico: Laag
We verwachten geen onderbrekingen in diensten.

14-02-2023 MAINTENANCE VMWARE PLATFORM EDE

Reason: ESX hosts are being migrated within VMWare for server migrations to Amsterdam infrastructure.

Impact: Low
These actions will have minimal impact on services.

Risk: Low
No interruptions in services are expected.

15-02-2023 ONDERHOUD / MAINTENANCE VMWARE PLATFORM EDE

Aanleiding: Ten behoeve van migraties servers naar infrastructuur Amsterdam worden er ESX hosten gemigreerd binnen VMWare.

Impact: Laag
Deze acties zullen minimale impact hebben op de dienstverlening.

Risico: Laag
We verwachten geen onderbrekingen in diensten.

15-02-2023 MAINTENANCE VMWARE PLATFORM EDE

Reason: ESX hosts are being migrated within VMWare for server migrations to Amsterdam infrastructure.

Impact: Low
These actions will have minimal impact on services.

Risk: Low
No interruptions in services are expected.

26-01-2023 ONDERHOUD / MAINTENANCE VMWARE PLATFORM EDE

Aanleiding: Ten behoeve van migraties servers naar infrastructuur Amsterdam worden er ESX hosten gemigreerd binnen VMWare.

Impact: Laag
Deze acties zullen minimale impact hebben op de dienstverlening.

Risico: Laag
Zeer korte onderbrekingen in connectiviteit zijn mogelijk.

26-01-2023 MAINTENANCE VMWARE PLATFORM EDE

Reason: ESX hosts are being migrated within VMWare for server migrations to Amsterdam infrastructure.

Impact: Low
These actions will have minimal impact on services.

Risk: Low
Very short interruptions in connectivity are possible.

19-01-2023 ONDERHOUD / MAINTENANCE VMWARE PLATFORM EDE

donderdag 19-01-2023 tussen 09.00 en 17.00 uur wordt er onderhoud gepleegd aan ons VMWare platform.

Er wordt geen downtime verwacht voor onze klanten servers. Tijdens het onderhoud is het mogelijk dat de vSphere omgeving tijdelijk niet bereikbaar is.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl
of bel naar 085 – 30 30 999.


Thursday 19-01-2023 between 09.00 en 17.00 there will be maintenance on our VMWare platform.

We’re not expecting any downtime. During the maintenance the vSphere portal might be temporarily unavailable.

If you have questions, please contact support@site4u.nl
or call +31-85 – 30 30 999.

13-12-2022 14:30 – 15:00 Spoedonderhoud / Emergency maintenance Fortigate

Na constatering van vulnerability https://www.fortiguard.com/psirt/FG-IR-22-398 is er spoedonderhoud aan de fortigate geplanned. Deze zal om 14:30 uitgevoerd worden.

Update: De fortigate is succesvol ge-failovered en de upgrade is succesvol verlopen.

13-12-2022 14:30 – 15:00 Spoedonderhoud / Emergency maintenance Fortigate

After the discovery of the vulnerability https://www.fortiguard.com/psirt/FG-IR-22-398, emergency maintenance has been planned for the fortigate. This will be performed at 2:30 PM

Update: The fortigate has successfully failed-over and the upgrade has been successful.

17-11-2022 ONDERHOUD / MAINTENANCE PLATFORM EDE

17-11-2022 tussen 09.00 en 17.00 uur wordt er onderhoud gepleegd aan de stroom configuratie.

Er wordt geen downtime verwacht voor onze klanten servers.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl
of bel naar 085 – 30 30 999.

17-11-2022 ONDERHOUD / MAINTENANCE PLATFORM EDE

17-11-2022 between 09.00 en 17.00 there will be maintenance on the power configuration on our platform in Ede.

We’re not expecting any downtime on customer servers.

If you have questions, please contact support@site4u.nl
or call +31-85 – 30 30 999.

15-11-2022 ONDERHOUD / MAINTENANCE VMWARE PLATFORM EDE

15-11-2022 tussen 09.00 en 17.00 uur wordt er onderhoud gepleegd aan ons VMWare platform.

Er wordt geen downtime verwacht voor onze klanten servers.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.

15-11-2022 ONDERHOUD / MAINTENANCE VMWARE PLATFORM EDE

15-11-2022 between 09.00 en 17.00 there will be maintenance on our VMWare platform.

We’re not expecting any downtime on customer servers.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.

02-11-2022 Kwetsbaarheid OpenSSL3.0 / Vulnerability OpenSSL3.0

Recentelijk is er een vulnerability bekendgemaakt in het veelgebruikte OpenSSL, versie 3.0. De klantVM’s van Site4u (voornamelijk Debian) gebruiken deze kwetsbare versie niet, en daarom zijn er voor de gebruikte versie ook geen patches uitgebracht.

Patches zullen dus volgens het reguliere Linux update schema, op elke eerste woensdag van maand geinstalleerd worden

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.


Recently a vulnerability for OpenSSL version 3.0 has been discovered. All Site4u customer VM’s (mostly Debian) are not using the vulnerable version, therefor there are no patches for these versions.

Regular patches will be installed through the regular Linux Update schedule, every first wednesday of the month

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.

31-10-2022 ONDERHOUD / MAINTENANCE VMWARE PLATFORM EDE

31-10-2022 tussen 09.00 en 17.30 uur wordt er onderhoud gepleegd aan ons VMWare platform.

Er wordt geen downtime verwacht voor onze klanten servers.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.

31-10-2022 ONDERHOUD / MAINTENANCE VMWARE PLATFORM EDE

31-10-2022 between 09.00 en 17.00 there will be maintenance on our vmware platform.

We’re not expecting any downtime on our customer servers.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.