20-06-2019 Onderhoud / maintenance servers vmware platform Ede

Donderdag 20/06/2019 09:00 – 17:00 vind er onderhoud plaats op onze ESXi servers in Ede. Deze werkzaamheden vinden plaats om de migratie naar ons nieuwe platform in gang te kunnen zetten.

Wij verwachten geen storingen in onze dienstverlening.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

Thursday 20/06/2019 9am – 5pm maintenance will be scheduled for our ESXi servers in Ede. This will make migration to our new platform possible.

We do not expect any disruption in our services.

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call 085 – 30 30 999.

[Update] 26-04-2019 01:00-02:00 Migratie/migration Juniper firewalls

De nacht van 25-04 naar 26-04 01:00 verhuizen wij het internetverkeer van onze Juniper firewalls naar de nieuwe Fortigate firewalls.

Dit heeft in de nacht als gevolg dat de verbinding wordt onderbroken. Dit kan overdag leiden tot verstoringen van enkele diensten.

Update: Migratie is goed verlopen. Om 01:01 vannacht zijn alle standaard diensten weer hersteld. VPN tunnels en verbindingen naar externe servers zijn ook hersteld.

Update: 08:00 Met VPN tunnels zijn er nog kleine issues. Dit wordt onderzocht.

Update: 10.00 De VPN tunnels werken weer.
De migratie is succesvol afgerond.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

In the night of 25-04 to 26-04 01:00 we are migrating internettraffic from our Juniper firewalls to the new Fortigate firewalls.

This will cause an interruption in internettraffic. This may hinder traffic to some services during the day.

Update: Migration completed succesfully. Standard services were immediately restored on 01:01. VPN tunnels and connections to external servers are also restored.

Update: 08:00 There are still minor issues with VPN tunnels. This is being investigated.

Update: 10.00 The VPN tunnels are working again.
The migration has been successfully completed.

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call +31 – 85 – 30 30 999.

11-04-2019 09:00-10:30 Onderhoud netwerk/vmware Ede

A.s Donderdag (11-04 09:00) doen wij enkele optimalisaties op ons netwerk in Ede. We verwachten geen beschikbaarheidsgevolgen. 

On Thursday (11-04 09:00) we are optimizing our network in Ede. There should not be any availability issues.

05-04-2019 09:00-09:45 Onderhoud netwerk/vmware Ede

A.s vrijdag (05-04 09:00) doen wij enkele optimalisaties op ons netwerk in Ede. We verwachten geen beschikbaarheidsgevolgen.

Update: onderhoudswerkzaamheden op tijd afgerond.

On Friday (05-04 09:00) we are optimizing our network in Ede. There should not be any availability issues.

Update: Maintenance completed.

[Update] 04-04-2019 07:00-07:30 migratie colo locatie nieuwe firewalls

A.s. Donderdag tussen 07:00 en 07:30 worden de adressen 78.31.117.1 t/m 78.31.117.126 verhuisd naar onze nieuwe firewalls.

Klanten met servers in dit netwerk zijn afzonderlijk geïnformeerd.

[UPDATE] Helaas hebben we rond 8:00 een rollback moeten doen, omdat verbindingen tussen ons oude en nieuwe netwerk niet functioneerden. De verbinding met de buitenwereld is +- 5 minuten onderbroken geweest.

Thursday between 7 am and 7.30 am, the addresses 78.31.117.1 – 78.31.117.126 will be migrated to our new firewalls.

Customers in this address space are informed.

[UPDATE] Unfortunately we had to rollback the change around 8 am, since the connection between our old and new networks did not function properly. During the rollback we had some downtime of +- 5 minutes.

14-03-2019 20:00 Onderhoud VMWare platform Zwitserland

A.s. Donderdag tussen 20:00 en 22:30 upgraden wij onze storagecontrollers in Zwitserland vanwege enkele raid reset problemen die wij ondervinden.

Wij verwachten hier geen negatieve gevolgen van.

Update: Wij ondervinden enige vertraging. Het loopt waarschijnlijk een half uur uit.

On Thursday maintenance will be scheduled between 08.00pm (20:00 and 10.30pm (22:30) on our storagecontrollers in Switzerland due to rare raid reset issues.

We do not expect any negative impact.

Update: We experiencing some delay. It probably will take another half hour.

28-02-2019 Onderhoud VMWare platform Ede

Vanwege aanhoudende performance problemen worden er a.s. Donderdag 28-02-2019 tussen 17:00 en 21:00 onderhoudswerkzaamheden verricht op ons VMWare platform in Ede.

Performance kan tijdelijk verminderd zijn.

Update: Werkzaamheden afgerond.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

Due to reoccurring performance issues maintenance will be scheduled on Thursday 28-02-2019 between 05:00pm and 9:00pm on our VMWare platform in Ede.

Performance maybe temporarily degraded.

Update: Maintenance is completed.

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call +31 – 85 – 30 30 999.

28-02-2019 Onderhoud VMWare platform Zwitserland

Vanwege aanhoudende performance problemen worden er a.s. Donderdag 28-02-2019 tussen 09:00 en 17:00 onderhoudswerkzaamheden verricht op ons VMWare platform in Zwitserland.

Performance kan tijdelijk verminderd zijn.

Update: Onderhoudswerkzaamheden zijn succesvol afgerond.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

Due to reoccurring performance issues maintenance will be scheduled on Thursday 28-02-2019 between 09:00am and 5:00pm.

Performance maybe temporarily degraded.

Update: The scheduled maintenance was completed succesfully.

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call +31 – 85 – 30 30 999.

19-02-2019 Onderhoud / maintenance VMware Ede

Dinsdag 19 februari tussen 17:30 en 19:00 vinden er vanwege problemen van 15 februari onderhoudswerkzaamheden plaats op ons VMWare platform (Ede).

Wij verwachten geen downtijd maar servers kunnen tijdelijk minder presteren.

Update 19-02-2019: 18:26 uur : Onderhoud is succesvol afgesloten, alle hosts doen weer mee.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

Tuesday 19 February between 5:30pm and 7:00pm maintenance will take place on our VMWare platform (Ede) because of recurring issues from 15 February. 

We do not expect downtime but the performance of server could be degraded. 

Update 19-02-2019: 18:26h : The maintenance has been successful.

if you have additional questions, please contact support@site4u.nl or call 085 – 30 30 999.

13-02-2019 Spoedonderhoud / emergency maintenance Storage Ede

Woensdag 13-02-2019 tussen 9:00 en 18:00 zal er spoedonderhoud plaatsvinden aan ons storage in Ede. Hierbij wordt een controller vervangen. We verwachten hierbij geen impact op onze diensten.

Update 13-02-2019: 17:00 uur : Onderhoud is succesvol afgesloten

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

______________________________

Wednesday 13-02-2019 between 9:00 and 18:00 we will perform emergency maintenance on our storage in Ede. We are going to replace a controller. We do not expect impact on our services.

Update 13-02-2019: 17:00 h : The maintenance has been successful.

If you have questions regarding this announcement, please contact support@site4u.nl or call +31 – 85 – 30 30 999.