14-04-2022 ONDERHOUD / MAINTENANCE VMWARE PLATFORM EDE

Donderdag 14-04-2022 , tussen 09:00 en 10:00 uur vindt er onderhoud plaats aan ons VMWare Platform in ons datacentrum in Ede. Defecte batterij in een ESXi hosts wordt vervangen.

Wij verwachten geen onderbreking van onze diensten.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.


On thursday, 14th of april 2022, between 09.00am and 10.00am we will be performing maintenance work on our VMWare platform in our datacentre in Ede. An defective battery in ESXi hosts will be replaced.

We expect no interruption in our services.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.

23-03-2022 ONDERHOUD / MAINTENANCE FIREWALLS EDE

Woensdag 23/03/2022 22:30 – 23:00 vind er onderhoud plaats op onze firewalls in Ede.

Er kan een korte onderbreking van enkele seconden ontstaan in onze dienstverlening.

[Update] Werkzaamheden afgerond. Migratie is succesvol.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

Wednesday 23/03/2022 22:30 – 23:00 maintenance is scheduled for our firewalls in Ede.

There might be a few seconds of disruptions in our services. 

[Update] Maintenance completed. Migration is a succes.

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call 085 – 30 30 999.

28-02-2022 Spoedonderhoud / Emergency maintenance MySite4U

Maandag tussen 10:00 en 11:00 wordt Mysite4U geupdate naar een nieuwe versie.
We verwachten korte onderbrekingen.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.


Monday between 10:00 and 11:00 Mysite4U will be updated to a new version.
We expect short interruptions.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.

04-02-2022 ONDERHOUD / MAINTENANCE FIREWALLS EDE / Klanten

Vrijdag 04/02/2022 22:00 – 23:00 vind er onderhoud plaats op onze firewalls in Ede en onze klanten Firewalls.

Wij verwachten een aantal keer een korte een onderbreking van enkele seconden in onze dienstverlening. Bestaande SSL-VPN sessies worden verbroken.

[UPDATE] 22:32 Firewall upgrades zijn afgerond.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

Friday 04/02/2022 22:00 – 23:00 maintenance is scheduled for our firewalls in Ede and our customer Firewalls.

We do expect several times a few seconds of disruptions in our services.  Connected SSL-VPN sessions will be terminated. 

[UPDATE] 22:32 Firewall upgrades are completed.

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call 085 – 30 30 999.

01-02-2022 ONDERHOUD / MAINTENANCE SWITCHES EDE BIT1

Dinsdag 04/02/2022 08:00 – 09:00 vind er onderhoud plaats op onze switches Bit1

Wij verwachten een korte onderbreking voor de Zabbix portal. Trend monitoring van en naar onze Zabbix servers blijven online.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

Tuesday 01/02/2022 08:00 – 09:00 maintenance is scheduled for our firewalls in Ede and our customer Firewalls.

We do expect a short disruptions in our Zabbix portal. Trend monitoring to and from our Zabbix servers will stay online.

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call 085 – 30 30 999.

27-01-2022 11:45 – 12:15 Spoedonderhoud / Emergency maintenance CVE-2021-4034

Op 27 januari 2022 vanaf 11:45 wordt er spoedonderhoud uitgevoerd in verband met CVE-2021-4034.

Lees hier meer over de kwetsbaarheid gevonden op linux systemen: https://www.qualys.com/2022/01/25/cve-2021-4034/pwnkit.txt.
Onze Debian installaties zijn niet getroffen, Centos en Cpanel installaties helaas wel: deze worden gepatcht tussen 11:45 en 12:15.

Er wordt geen downtime verwacht.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 99


On January 27, 2022 from 11:45 an emergency maintenance will be performed in connection with CVE-2021-4034.

Read more about the vulnerability found on Linux systems here: https://www.qualys.com/2022/01/25/cve-2021-4034/pwnkit.txt

Our Debian installations are not affected, Centos and Cpanel installations are unfortunately: they are patched between 11:45 and 12:15.

No downtime is expected.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.

17-01-2022 16:00 – 17:00 Spoedonderhoud netwerk / Emergency maintenance network

Op 17 januari 2022 vanaf 16:00 gaan wij een netwerkswitch vervangen. Alle aangesloten apparatuur is redundant aangesloten, dus er worden geen onderbrekingen in de dienstverlening verwacht. Op het moment van overschakelen is er een verhoogd risico op een zeer korte onderbreking.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 99

On 17 january 2022, from 16:00 we are replacing a networkswitch. All connected equipment has a redundant connection, so we expect no interruptions in our services. At the time of switching there is an increased risk of a very short interruption

you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.

Update 17:30 : De switch is succesvol vervangen / The switch has been replaced succesfully.

15-11-2021 Onderhoud /maintenance backup voorziening/services Ede

Op Maandag 15 November tussen 13.30 en 17.30 uur wordt er onderhoud gepleegd aan onze backup voorziening. Een nieuwe storagearray wordt toegevoegd en een controller wordt vervangen.

Er wordt geen downtime verwacht.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

______________________________

On Monday 15th of November between 01.30pm and 5.30pm maintenance will take place on our backup services. A new storagearray will be added and a controller .

We expect no downtime.

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call +31 – 85 – 30 30 999.

 

12-11-2021 14:00 – 17:00 Spoedonderhoud netwerk / Emergency maintenance network

Op 12 november 2021, vanaf 14:00 gaan wij een netwerkswitch vervangen. Alle aangesloten apparatuur is redundant aangesloten, dus er worden geen onderbrekingen in de dienstverlening verwacht. Op het moment van overschakelen is er een verhoogd risico op een zeer korte onderbreking.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.


On 12 november 2021, from 14:00 we are replacing a networkswitch. All connected equipment has a redundant connection, so we expect no interruptions in our services. At the time of switching there is an increased risk of a very short interruption

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.

UPDATE 16:45 De werkzaamheden zijn succesvol afgerond.
UPDATE 16:45 The maintenance has concluded succesfully.

22-10-2021 10:30 – 11:30 am Onderhoud spamfilters / Maintenance spamfilters

Op vrijdag 22-10-2021 om 10:30 – 11:30 ’s morgens gaat de leverancier van onze spamfilters kort onderhoud plegen op onze spamfilters. De mailstromen zullen gewoon blijven werken. Het is echter wel mogelijk dat functionaliteit t.a.v. mail in MySite4u, zoals bijvoorbeeld het aanmaken van mailboxen tijdelijk niet werkt. Ook zal het webinterface tijdelijk minder bereikbaar zijn.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.


On Friday 22-10-2021 10:30AM – 11:30AM, the supplier of our spamfilters will do short maintenance on our spamfilters. Mail flows will keep working as usual. It is however possible that certain mail functions in MySite4u, for example creating mailboxes, will be unavailable temporarily. The webinterface will also be less available during this maintenance.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.

UPDATE 12:28 Helaas zijn er problemen opgetreden bij de werkzaamheden van de leverancier, en is de webinterface en de mail functionaliteit in Mysite4u uitgevallen. Er wordt gewerkt aan een oplossing.

UPDATE 12:28 Unfortunately, the maintenance by the supplier has caused the webinterface and mail functionality in MySite4u to be unavailable. They are working on a solution.

UPDATE 13:25 Alle functionaliteit is hersteld.
UPDATE 13:25 All functionality has been restored