04-12-2019 Langer onderhoud verwacht voor vaste Linux updates shared hosting server/ Longer maintenance expected for regular Linux updates shared hosting server

Elke eerste woensdag van de maand tussen 23:00 uur en donderdag 01:00 uur worden Linux updates geautomatiseerd doorgevoerd.
Door extra uitgebreid onderhoud zal het onderhouds venster voor de shared hosting server van Site4U naar verwachting langer duren, tot mogelijk 03:00 uur.

Tijdens updates is er altijd een syteembeheerder standby om eventuele problemen te verhelpen.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

Every first Wednesday of the month between 23:00 and Thursday 01:00 Linux updates are made automatically.
Due to extra extensive maintenance, the maintenance window for the Site4U shared hosting server is expected to last longer, possibly up to 03:00.

During updates there is always a system administrator on standby to resolve any problems.

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call +31 85 – 30 30 999.

06-11-2019 9:00-12:00 mogelijk telefonie uitval kantoor / possible telephone outage office

Woensdag 6 november 2019 tussen 9.00 en 12.00 uur wordt er door onze leverancier onderhoud uitgevoerd aan onze telefoon en internet verbinding. Mogelijk is het kantoor van Site4U hierdoor telefonisch tijdelijk minder goed bereikbaar.
Als verbinding krijgen lastig is wordt geadviseerd om het later nog eens te proberen of om te mailen naar support@site4u.nl.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

Wednesday, November 6, 2019 between 9:00 AM and 12:00 PM, our supplier will perform maintenance on our telephone and internet connection. It is possible that the Site4U office is temporarily less accessible by telephone.
If it is difficult to call, it is advised to try again later or to mail to support@site4u.nl.

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call +31 85 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

17-10-2019 ONDERHOUD / MAINTENANCE SWITCHES EDE

Donderdag 17/10/2019 13:00 – 17:45 vind er onderhoud plaats op onze switches in Ede. Enkele switches en 1 esxi host worden vervangen.

Wij verwachten verder geen storingen in onze dienstverlening.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

Thursday 17/10/2019 1:00PM – 5:30PM maintenance is scheduled for our switches in Ede. Several switches and one host will be replaced.

We do not expect other disruptions in our services. 

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call 085 – 30 30 999.

01-10-2019 ONDERHOUD / MAINTENANCE FIREWALLS EDE

Dinsdag 01/10/2019 22:00 – 22:30 vind er onderhoud plaats op onze firewalls in Ede. Bestaande SSL-VPN sessies worden verbroken.

Wij verwachten verder geen storingen in onze dienstverlening.

[UPDATE]Werkzaamheden afgerond. Het heeft een korte 10s onderbreking veroorzaakt in enkele edges van ons nieuwe NSX platform. Oorzaak zit hem in foutieve “alive-check”. Dit wordt zo spoedig mogelijk verholpen.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

Teusday 01/10/2019 22:00 – 22:30 maintenance is scheduled for our firewalls in Ede. Connected SSL-VPN sessions will be terminated. 

We do not expect other disruptions in our services. 

[Update]Maintenance completed. However it did cause an 10s outage in one of our edges. Problem occured in the “alive-check”. This problem will be fixed as soon as possible. 

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call 085 – 30 30 999.

19-09-2019 ONDERHOUD / MAINTENANCE MONITORING EDE

Donderdag 19/09/2019 16:00 – 17:00 vind er onderhoud plaats op onze monitoring in Ede. Mogelijk hebben wij enkele minuten geen gegevens van ons platform.

Wij verwachten verder geen storingen in onze dienstverlening.
[UPDATE 16:50] Werkzaamheden lopen iets uit.
[UPDATE 17:20] Werkzaamheden succesvol afgerond

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

Thursday 19/09/2019 4pm – 5pm maintenance will be scheduled on our monitoring in Ede. We may mis several minutes information about our platform.

We do not expect any disruption in other services.

[UPDATE] Due to some difficulties we need an extra half hour.
[UPDATE 17:20] work completed successfully

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call 085 – 30 30 999.

28-08-2019 Onderhoud / Maintenance Shared Hosting platform

Op woensdag 28 augustus 2019 tussen 22:00 en 23:00 zullen wij de Shared Hosting machines down brengen om vervolgens de laatste versie van Eset File Security clients te installeren.

Klanten met managed servers zullen hier geen enkele hinder van ondervinden. Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

================================================================

Wednesday august 28 2019 between 10PM and 11PM we will bring our shared hosting machines down to install the latest version of Eset File Security.

Customers with managed servers will not have any interruptions.

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call 085 – 30 30 999.

20-08-2019 ONDERHOUD / MAINTENANCE NETWERK EDE

Dinsdag 20/08/2019 09:00 – 12:00 vind er onderhoud plaats in ons netwerk in Ede. Afgeschreven servers worden verwijderd.

Wij verwachten geen storingen in onze dienstverlening.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

Tuesday 19/08/2019 9am – 12.00 maintenance will be scheduled for our network in Ede. Old servers will be removed.

We do not expect any disruption in our services.

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call 085 – 30 30 999.

14-08-2019 ONDERHOUD / MAINTENANCE NETWERK EDE

Woensdag 14/08/2019 09:00 – 16:00 vind er onderhoud plaats op onze ESXi servers en netwerk in Ede. Er wordt een nieuwe SAN geïnstalleerd. Deze werkzaamheden vinden plaats om de migratie naar ons nieuwe platform in gang te kunnen zetten. 

Wij verwachten geen storingen in onze dienstverlening.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

Wednesday 14/08/2019 9am – 4pm maintenance will be scheduled for our servers and network in Ede. A new san will be installed. This will make migration to our new platform possible.

We do not expect any disruption in our services.

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call 085 – 30 30 999.

20-06-2019 Onderhoud / maintenance servers vmware platform Ede

Donderdag 20/06/2019 09:00 – 17:00 vind er onderhoud plaats op onze ESXi servers in Ede. Deze werkzaamheden vinden plaats om de migratie naar ons nieuwe platform in gang te kunnen zetten.

Wij verwachten geen storingen in onze dienstverlening.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

Thursday 20/06/2019 9am – 5pm maintenance will be scheduled for our ESXi servers in Ede. This will make migration to our new platform possible.

We do not expect any disruption in our services.

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call 085 – 30 30 999.

26-04-2019 01:00-02:00 Migratie/migration Juniper firewalls [UPDATE]

De nacht van 25-04 naar 26-04 01:00 verhuizen wij het internetverkeer van onze Juniper firewalls naar de nieuwe Fortigate firewalls.

Dit heeft in de nacht als gevolg dat de verbinding wordt onderbroken. Dit kan overdag leiden tot verstoringen van enkele diensten.

Update: Migratie is goed verlopen. Om 01:01 vannacht zijn alle standaard diensten weer hersteld. VPN tunnels en verbindingen naar externe servers zijn ook hersteld.

Update: 08:00 Met VPN tunnels zijn er nog kleine issues. Dit wordt onderzocht.

Update: 10.00 De VPN tunnels werken weer.
De migratie is succesvol afgerond.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

In the night of 25-04 to 26-04 01:00 we are migrating internettraffic from our Juniper firewalls to the new Fortigate firewalls.

This will cause an interruption in internettraffic. This may hinder traffic to some services during the day.

Update: Migration completed succesfully. Standard services were immediately restored on 01:01. VPN tunnels and connections to external servers are also restored.

Update: 08:00 There are still minor issues with VPN tunnels. This is being investigated.

Update: 10.00 The VPN tunnels are working again.
The migration has been successfully completed.

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call +31 – 85 – 30 30 999.