17-10-2019 ONDERHOUD / MAINTENANCE SWITCHES EDE

Donderdag 17/10/2019 13:00 – 17:45 vind er onderhoud plaats op onze switches in Ede. Enkele switches en 1 esxi host worden vervangen.

Wij verwachten verder geen storingen in onze dienstverlening.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

Thursday 17/10/2019 1:00PM – 5:30PM maintenance is scheduled for our switches in Ede. Several switches and one host will be replaced.

We do not expect other disruptions in our services. 

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call 085 – 30 30 999.

01-10-2019 ONDERHOUD / MAINTENANCE FIREWALLS EDE

Dinsdag 01/10/2019 22:00 – 22:30 vind er onderhoud plaats op onze firewalls in Ede. Bestaande SSL-VPN sessies worden verbroken.

Wij verwachten verder geen storingen in onze dienstverlening.

[UPDATE]Werkzaamheden afgerond. Het heeft een korte 10s onderbreking veroorzaakt in enkele edges van ons nieuwe NSX platform. Oorzaak zit hem in foutieve “alive-check”. Dit wordt zo spoedig mogelijk verholpen.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

Teusday 01/10/2019 22:00 – 22:30 maintenance is scheduled for our firewalls in Ede. Connected SSL-VPN sessions will be terminated. 

We do not expect other disruptions in our services. 

[Update]Maintenance completed. However it did cause an 10s outage in one of our edges. Problem occured in the “alive-check”. This problem will be fixed as soon as possible. 

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call 085 – 30 30 999.

19-09-2019 ONDERHOUD / MAINTENANCE MONITORING EDE

Donderdag 19/09/2019 16:00 – 17:00 vind er onderhoud plaats op onze monitoring in Ede. Mogelijk hebben wij enkele minuten geen gegevens van ons platform.

Wij verwachten verder geen storingen in onze dienstverlening.
[UPDATE 16:50] Werkzaamheden lopen iets uit.
[UPDATE 17:20] Werkzaamheden succesvol afgerond

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

Thursday 19/09/2019 4pm – 5pm maintenance will be scheduled on our monitoring in Ede. We may mis several minutes information about our platform.

We do not expect any disruption in other services.

[UPDATE] Due to some difficulties we need an extra half hour.
[UPDATE 17:20] work completed successfully

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call 085 – 30 30 999.

28-08-2019 Onderhoud / Maintenance Shared Hosting platform

Op woensdag 28 augustus 2019 tussen 22:00 en 23:00 zullen wij de Shared Hosting machines down brengen om vervolgens de laatste versie van Eset File Security clients te installeren.

Klanten met managed servers zullen hier geen enkele hinder van ondervinden. Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

================================================================

Wednesday august 28 2019 between 10PM and 11PM we will bring our shared hosting machines down to install the latest version of Eset File Security.

Customers with managed servers will not have any interruptions.

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call 085 – 30 30 999.

20-08-2019 ONDERHOUD / MAINTENANCE NETWERK EDE

Dinsdag 20/08/2019 09:00 – 12:00 vind er onderhoud plaats in ons netwerk in Ede. Afgeschreven servers worden verwijderd.

Wij verwachten geen storingen in onze dienstverlening.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

Tuesday 19/08/2019 9am – 12.00 maintenance will be scheduled for our network in Ede. Old servers will be removed.

We do not expect any disruption in our services.

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call 085 – 30 30 999.

14-08-2019 ONDERHOUD / MAINTENANCE NETWERK EDE

Woensdag 14/08/2019 09:00 – 16:00 vind er onderhoud plaats op onze ESXi servers en netwerk in Ede. Er wordt een nieuwe SAN geïnstalleerd. Deze werkzaamheden vinden plaats om de migratie naar ons nieuwe platform in gang te kunnen zetten. 

Wij verwachten geen storingen in onze dienstverlening.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

Wednesday 14/08/2019 9am – 4pm maintenance will be scheduled for our servers and network in Ede. A new san will be installed. This will make migration to our new platform possible.

We do not expect any disruption in our services.

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call 085 – 30 30 999.

20-06-2019 Onderhoud / maintenance servers vmware platform Ede

Donderdag 20/06/2019 09:00 – 17:00 vind er onderhoud plaats op onze ESXi servers in Ede. Deze werkzaamheden vinden plaats om de migratie naar ons nieuwe platform in gang te kunnen zetten.

Wij verwachten geen storingen in onze dienstverlening.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

Thursday 20/06/2019 9am – 5pm maintenance will be scheduled for our ESXi servers in Ede. This will make migration to our new platform possible.

We do not expect any disruption in our services.

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call 085 – 30 30 999.

[Update] 26-04-2019 01:00-02:00 Migratie/migration Juniper firewalls

De nacht van 25-04 naar 26-04 01:00 verhuizen wij het internetverkeer van onze Juniper firewalls naar de nieuwe Fortigate firewalls.

Dit heeft in de nacht als gevolg dat de verbinding wordt onderbroken. Dit kan overdag leiden tot verstoringen van enkele diensten.

Update: Migratie is goed verlopen. Om 01:01 vannacht zijn alle standaard diensten weer hersteld. VPN tunnels en verbindingen naar externe servers zijn ook hersteld.

Update: 08:00 Met VPN tunnels zijn er nog kleine issues. Dit wordt onderzocht.

Update: 10.00 De VPN tunnels werken weer.
De migratie is succesvol afgerond.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

In the night of 25-04 to 26-04 01:00 we are migrating internettraffic from our Juniper firewalls to the new Fortigate firewalls.

This will cause an interruption in internettraffic. This may hinder traffic to some services during the day.

Update: Migration completed succesfully. Standard services were immediately restored on 01:01. VPN tunnels and connections to external servers are also restored.

Update: 08:00 There are still minor issues with VPN tunnels. This is being investigated.

Update: 10.00 The VPN tunnels are working again.
The migration has been successfully completed.

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call +31 – 85 – 30 30 999.

11-04-2019 09:00-10:30 Onderhoud netwerk/vmware Ede

A.s Donderdag (11-04 09:00) doen wij enkele optimalisaties op ons netwerk in Ede. We verwachten geen beschikbaarheidsgevolgen. 

On Thursday (11-04 09:00) we are optimizing our network in Ede. There should not be any availability issues.

[Update] 05-04-2019 09:00-09:45 Onderhoud netwerk/vmware Ede

A.s vrijdag (05-04 09:00) doen wij enkele optimalisaties op ons netwerk in Ede. We verwachten geen beschikbaarheidsgevolgen.

Update: onderhoudswerkzaamheden op tijd afgerond.

On Friday (05-04 09:00) we are optimizing our network in Ede. There should not be any availability issues.

Update: Maintenance completed.