4/5-10-2022 ONDERHOUD / MAINTENANCE VMWARE PLATFORM EDE

4/5-10-2022 tussen 09.00 en 17.30 uur wordt er onderhoud gepleegd aan ons VMWare platform.

Er wordt geen downtime verwacht voor onze klanten servers.

tuesday 4/5-10-2022 between 09.00 en 17.00 there will be maintenance on our vmware platform.

4/5-10-2022 between 09.00 en 17.00 there will be maintenance on our vmware platform.

We’re not expecting any downtime on our customer servers.

15-09-2022 ONDERHOUD / MAINTENANCE VMWARE PLATFORM EDE

donderdag 15-09-2022 tussen 09.00 en 17.00 uur wordt er onderhoud gepleegd aan ons VMWare platform.

Er wordt geen downtime verwacht voor onze klanten servers. Tijdens het onderhoud is het mogelijk dat de vsphere omgeving tijdelijk niet bereikbaar is.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.


Thursday 15-09-2022 between 09.00 en 17.00 there will be maintenance on our vmware platform.

We’re not expecting any downtime. During the maintenance the vsphere portal might be temporarily unavailable.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.

14-04-2022 ONDERHOUD / MAINTENANCE VMWARE PLATFORM EDE

Donderdag 14-04-2022 , tussen 09:00 en 10:00 uur vindt er onderhoud plaats aan ons VMWare Platform in ons datacentrum in Ede. Defecte batterij in een ESXi hosts wordt vervangen.

Wij verwachten geen onderbreking van onze diensten.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.


On thursday, 14th of april 2022, between 09.00am and 10.00am we will be performing maintenance work on our VMWare platform in our datacentre in Ede. An defective battery in ESXi hosts will be replaced.

We expect no interruption in our services.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.

23-03-2022 ONDERHOUD / MAINTENANCE FIREWALLS EDE

Woensdag 23/03/2022 22:30 – 23:00 vind er onderhoud plaats op onze firewalls in Ede.

Er kan een korte onderbreking van enkele seconden ontstaan in onze dienstverlening.

[Update] Werkzaamheden afgerond. Migratie is succesvol.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

Wednesday 23/03/2022 22:30 – 23:00 maintenance is scheduled for our firewalls in Ede.

There might be a few seconds of disruptions in our services. 

[Update] Maintenance completed. Migration is a succes.

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call 085 – 30 30 999.

28-02-2022 Spoedonderhoud / Emergency maintenance MySite4U

Maandag tussen 10:00 en 11:00 wordt Mysite4U geupdate naar een nieuwe versie.
We verwachten korte onderbrekingen.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.


Monday between 10:00 and 11:00 Mysite4U will be updated to a new version.
We expect short interruptions.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.

04-02-2022 ONDERHOUD / MAINTENANCE FIREWALLS EDE / Klanten

Vrijdag 04/02/2022 22:00 – 23:00 vind er onderhoud plaats op onze firewalls in Ede en onze klanten Firewalls.

Wij verwachten een aantal keer een korte een onderbreking van enkele seconden in onze dienstverlening. Bestaande SSL-VPN sessies worden verbroken.

[UPDATE] 22:32 Firewall upgrades zijn afgerond.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

Friday 04/02/2022 22:00 – 23:00 maintenance is scheduled for our firewalls in Ede and our customer Firewalls.

We do expect several times a few seconds of disruptions in our services.  Connected SSL-VPN sessions will be terminated. 

[UPDATE] 22:32 Firewall upgrades are completed.

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call 085 – 30 30 999.

01-02-2022 ONDERHOUD / MAINTENANCE SWITCHES EDE BIT1

Dinsdag 04/02/2022 08:00 – 09:00 vind er onderhoud plaats op onze switches Bit1

Wij verwachten een korte onderbreking voor de Zabbix portal. Trend monitoring van en naar onze Zabbix servers blijven online.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

Tuesday 01/02/2022 08:00 – 09:00 maintenance is scheduled for our firewalls in Ede and our customer Firewalls.

We do expect a short disruptions in our Zabbix portal. Trend monitoring to and from our Zabbix servers will stay online.

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call 085 – 30 30 999.

27-01-2022 11:45 – 12:15 Spoedonderhoud / Emergency maintenance CVE-2021-4034

Op 27 januari 2022 vanaf 11:45 wordt er spoedonderhoud uitgevoerd in verband met CVE-2021-4034.

Lees hier meer over de kwetsbaarheid gevonden op linux systemen: https://www.qualys.com/2022/01/25/cve-2021-4034/pwnkit.txt.
Onze Debian installaties zijn niet getroffen, Centos en Cpanel installaties helaas wel: deze worden gepatcht tussen 11:45 en 12:15.

Er wordt geen downtime verwacht.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 99


On January 27, 2022 from 11:45 an emergency maintenance will be performed in connection with CVE-2021-4034.

Read more about the vulnerability found on Linux systems here: https://www.qualys.com/2022/01/25/cve-2021-4034/pwnkit.txt

Our Debian installations are not affected, Centos and Cpanel installations are unfortunately: they are patched between 11:45 and 12:15.

No downtime is expected.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.

17-01-2022 16:00 – 17:00 Spoedonderhoud netwerk / Emergency maintenance network

Op 17 januari 2022 vanaf 16:00 gaan wij een netwerkswitch vervangen. Alle aangesloten apparatuur is redundant aangesloten, dus er worden geen onderbrekingen in de dienstverlening verwacht. Op het moment van overschakelen is er een verhoogd risico op een zeer korte onderbreking.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 99

On 17 january 2022, from 16:00 we are replacing a networkswitch. All connected equipment has a redundant connection, so we expect no interruptions in our services. At the time of switching there is an increased risk of a very short interruption

you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.

Update 17:30 : De switch is succesvol vervangen / The switch has been replaced succesfully.

15-11-2021 Onderhoud /maintenance backup voorziening/services Ede

Op Maandag 15 November tussen 13.30 en 17.30 uur wordt er onderhoud gepleegd aan onze backup voorziening. Een nieuwe storagearray wordt toegevoegd en een controller wordt vervangen.

Er wordt geen downtime verwacht.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

______________________________

On Monday 15th of November between 01.30pm and 5.30pm maintenance will take place on our backup services. A new storagearray will be added and a controller .

We expect no downtime.

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call +31 – 85 – 30 30 999.